تغیرکاربری یک حلقه چاه صنعتی به کشاورزی درترکمن شناسایی شد
تغیرکاربری یک حلقه چاه صنعتی به کشاورزی درترکمن شناسایی شد
رئیس اداره منابع آب کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان از شناسایی یک مورد تغییرکاربری چاه صنعتی به کشاورزی در شهرستان ترکمن خبر داد.

رئیس اداره منابع آب کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان از شناسایی یک مورد تغییرکاربری چاه صنعتی به کشاورزی در شهرستان ترکمن خبر داد. 

مهندس حسن درویشی افزود : برابر بازدید میدانی کارشناس گشت و بازرسی این اداره، یک مورد استفاده غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی از طریق تغییر کاربری چاه صنعتی و استفاده از آن جهت شالیکاری شناسایی گردید و چاه مذکور جهت پلمب و اعمال قانون به دادسرای شهرستان ترکمن معرفی شد.

وی در پایان گفت: برابر مفاد قانون توزیع عادلانه آب هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آن چه در پروانه بهره برداری قید شده برساند و هرگونه تغییر کاربری چاه بدون مجوز از مصادیق آبخوان خواری بوده و ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.