هدف ایجادهم افزایی دربخش صنعت است
هدف ایجادهم افزایی دربخش صنعت است
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان در جلسه شورای هم خانواده صمت استان گلستان گفت : هدف اصلی تشکیل شورای هم خانواده صنعت معدن و تجارت ایجاد هم افزایی در بخش صنعت معدن و تجارت استان است .

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان در جلسه شورای هم خانواده صمت استان گلستان گفت : هدف اصلی تشکیل شورای هم خانواده صنعت معدن و تجارت ایجاد هم افزایی در بخش صنعت معدن و تجارت استان است .

حسین طلوعیان در نخستین جلسه شورای هم خانواده صنعت معدن و تجارت استان گلستان که با حضور رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان و مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و سایر اعضای این شورا در محل سالن جلسات سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان برگزار گردید ، گفت : هدف از تشکیل این شورا همفکری و همگرایی جهت ایجاد هم افزایی در مسیر توسعه بخش صنعت معدن و تجارت استان است .

هدف ایجادهم افزایی دربخش صنعت
هدف ایجادهم افزایی دربخش صنعت

وی گفت : رشد و توسعه صنعت معدن و تجارت استان گلستان بدون همکاری و همیاری کلیه دستگاهها و نهادهای عضو شورای هم خانواده صنعت معدن و تجارت استان محقق نخواهد شد.

به گفته طلوعیان ، شناسایی مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی ، معدنی ، صنفی و تجاری و یافتن راهکار حل موانع توسعه این بخشها از جمله مواردی هستند که در جلسات این شورا بحث و بررسی خواهد شد .