پایان رقابت انتخابات موسسات وتشکلهای قرآنی
پایان رقابت انتخابات موسسات وتشکلهای قرآنی
اسامی اعضای هیئت مدیره و هیئت بازرسان اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا در ۳۱ استان آراء خود را اعلام کرد.

اسامی اعضای هیئت مدیره و هیئت بازرسان اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا در ۳۱ استان آراء خود را اعلام کرد.

پس از شمارش آراء در ۳۱ استان با ۵۵۳ شرکت کننده، خانم محترم قلی پور با ۱۳۵ رای از استان گلستان بعنوان بازرس علی البدل در کشور انتخاب شد.

پایان دمینوی انتخابات موسسات و تشکلهای قرآنی
پایان رقابت انتخابات موسسات وتشکلهای قرآنی

یادآور می‌شود، مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه کشوری قرآن و عترت صبح امروز جمعه ۳ مرداد ماه ۹۹، برگزار شد.

لازم به ذکر است رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل با تشکیل نخستین جلسه هیئت مدیره تعیین می‌شوند.

دمینوی انتخابات موسسات و تشکلهای قرآنی
دمینوی انتخابات موسسات و تشکلهای قرآنی