توزیع ۲۰۰ راس گوسفند بین نیازمندان و ایتام
توزیع ۲۰۰ راس گوسفند بین نیازمندان و ایتام
تهیه ۲۰۰ راس گوسفند به همت کمیته امداد استان و مرکز نیکوکاری مصلای گرگان

تهیه ۲۰۰ راس گوسفند به همت کمیته امداد استان و مرکز نیکوکاری مصلای گرگان

۲۰۰ راس گوسفند در آستانه عید سعید قربان به همت کمیته امداد استان و مرکز نیکوکاری مصلای شهرستان گرگان برای توزیع بین نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان تهیه و اهدا شد.

توزیع۲۰۰راس گوسفند بین نیازمندان و ایتام
توزیع۲۰۰راس گوسفند بین نیازمندان و ایتام