بهره برداری از۶۰طرح گازرسانی درهفته دولت
بهره برداری از۶۰طرح گازرسانی درهفته دولت
رئیس برنامه ریزی گاز گلستان از افتتاح و یا کلنگ زنی ۶۰ طرح گاز رسانی در هفته دولت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر خبر داد.

رئیس برنامه ریزی گاز گلستان از افتتاح و یا کلنگ زنی  ۶۰ طرح گاز رسانی در هفته دولت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر خبر داد.

مهندس ولی ا… مقصودلو  افزود: در جلسه کنترل پروژه گاز گلستان که با هدف مشخص نمودن پروژه های گازرسانی در هفته دولت  با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره و هیئت رئیسه شرکت برگزار گردید مقرر شد تعداد ۶۰  پروژه گازرسانی در بخشهای مختلف  روستایی و صنعتی  و …. با اعتباری بالغ بر ۲۹۶  میلیارد ریال  افتتاح و یا کلنگ زنی شود.

وی تصریح کرد:از مجموع پروژه های قابل گازرسانی در هفته دولت تعداد  58  مورد  به بهره بردری خواهند رسید و ۲ پروژه نیز عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

بهره برداری از۶۰ طرح گازرسانی درهفته دولت
بهره برداری از۶۰ طرح گازرسانی درهفته دولت

مقصودلو ادامه داد :از پروژه های قابل افتتاح  تعداد ۴  مورد روستایی و ۴۶  مورد نیز صنعتی  بوده  ضمن اینکه ۸ پروژه نیز مربوط به  توسعه شبکه ، نصب انشعابات، بازسازی و مقاوم سازی ، مانیتورینگ و GIS  می باشد که  در مجموع  نزدیک به ۲۹۲  میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه در بر داشته  و تعداد ۸۸۷  خانوارجدید  نیز از نعمت گازطبیعی  بهره مند خواهند شد.

  رئیس برنامه ریزی گاز گلستان  اظهارداشت: با احتساب پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت ، تمامی ۳۳  شهر  بهمراه ۸۸۴  روستا شامل  ۱۰۰  درصد جمعیت شهری  بهمراه ۹۷  درصد جمعیت روستایی استان از این انژی پاک برخوردار خواهند شد.