تفاهم نامه همکاری مشترک بین بهزیستی گلستان و دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان
تفاهم نامه همکاری مشترک بین بهزیستی گلستان و دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان
یکشنبه مورخ ۱۲ مردادماه۱۳۹۹،دکتر غفاری مدیرکل بهزیستی گلستان از امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین این دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان خبر داد.
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین بهزیستی گلستان و دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان
تفاهم نامه همکاری مشترک بین بهزیستی گلستان و دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان

یکشنبه مورخ ۱۲ مردادماه۱۳۹۹،دکتر غفاری مدیرکل بهزیستی گلستان از امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین این دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان خبر داد.

وی گفت: این تفاهم نامه در راستای تامین بهداشت روانی و ارتقاء آگاهی و توانمندیهای دختران و زنان زیر سی سال از طریق برگزاری دوره های آموزشی پیش از ازدواج،مهارتهای زندگی،پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی و نهایتا تحکیم بنیان خانواده منعقد گردیده است.

  • منبع خبر : بازار کسب وکار