کشف۹آبخوان خواری درقالب تغییرکاربری چاه صنعتی به کشاورزی
کشف۹آبخوان خواری درقالب تغییرکاربری چاه صنعتی به کشاورزی
رئیس اداره منابع آب شهرستان علی آباد کتول از شناسایی ۹ مورد آبخوان خواری در قالب تغییر کاربری چاه صنعتی به کشاورزی در سال جاری در شهرستان علی آباد کتول خبر داد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان علی آباد کتول از شناسایی ۹ مورد آبخوان خواری در قالب تغییر کاربری چاه صنعتی به کشاورزی در سال جاری در شهرستان علی آباد کتول خبر داد. 

مهندس روح ا…جلالیان اظهار کرد: برابر بازدید میدانی کارشناسان گشت و بازرسی این اداره، ۹ مورد استفاده غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی از طریق تغییر کاربری چاه صنعتی شناسایی گردید و چاه مذکور جهت پلمب و اعمال قانون به دادسرای شهرستان معرفی شد.

وی در پایان گفت: براساس ماده ۲۷ قانون توزیع عادلانه آب هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن رادارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند، لذا برای جلوگیری از آبخوان خواری و کنترل بهره برداری ، برای تعداد ۹ حلقه چاه شناسایی شده اخطاریه اولیه با همکاری دفتر حقوقی صادر و جهت پیگرد قضایی به دادسرای شهرستان معرفی شده اند.