×
×

بایگانی‌های یادداشت - بازار کسب کار آنلاین

سازما‌ن‌هاونهادهای‌متولی عفاف‌وحجاب در کنار پلیس باشند
تنها پلیس مسئول مقابله با هنجارشکنان نیست

سازما‌ن‌هاونهادهای‌متولی عفاف‌وحجاب در کنار پلیس باشند

 • ۱۴۰۳-۰۱-۲۸
 • ۰
 • چشمان‌مردم‌مظلوم به حرکت ایران است
  بیانیه موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار

  چشمان‌مردم‌مظلوم به حرکت ایران است

 • ۱۴۰۳-۰۱-۱۴
 • ۰
 • حرمت پدر باشد
  حرمت نگه داشتن واجب است مخصوصا اگر

  حرمت پدر باشد

 • ۱۴۰۳-۰۱-۱۲
 • ۰
 • امشب‌راه‌سعادت از نجوای‌سجاده‌ها می‌گذرد
  « قلب ماه رمضان، شب قدر است»

  امشب‌راه‌سعادت از نجوای‌سجاده‌ها می‌گذرد

 • ۱۴۰۳-۰۱-۱۲
 • ۰
 • آغازی برای تجربه جدید
  مدیر مسئول روزنامه بازار کسب و کار پارس

  آغازی برای تجربه جدید

 • ۱۴۰۲-۱۲-۲۶
 • ۰
 • اهمیت توجه و حفاظت از منابع طبیعی  
  مهندس حمیدرضا محمدیاری

  اهمیت توجه و حفاظت از منابع طبیعی  

 • ۱۴۰۲-۱۲-۱۶
 • ۰
 • نگاهی به فرصتهاوتهدیدها در بسترکتابخان‌های‌عمومی برای شروع‌یک‌کسب‌وکارکوچک
  یاری کتابخانه های عمومی به شکل گیری کسب و کارهای کوچک

  نگاهی به فرصتهاوتهدیدها در بسترکتابخان‌های‌عمومی برای شروع‌یک‌کسب‌وکارکوچک

 • ۱۴۰۲-۱۱-۱۹
 • ۰
 • اهمیت‌امربه‌معروف‌و‌نهی از منکربرای حضور در‌انتخابات
  یادداشت بازار کسب کار آنلاین

  اهمیت‌امربه‌معروف‌و‌نهی از منکربرای حضور در‌انتخابات

 • ۱۴۰۲-۱۱-۱۷
 • ۰
 • هدف از انقلاب۵۷مرد‌م‌ایران چه بود
  انقلاب ۵۷ به عنوان یک حرکت ملی و مذهبی بود

  هدف از انقلاب۵۷مرد‌م‌ایران چه بود

 • ۱۴۰۲-۱۱-۱۴
 • ۰
 • حملات تروریستی را محکوم می‌کنیم بخاطر
  سکینه جافرنوده فعال رسانه

  حملات تروریستی را محکوم می‌کنیم بخاطر

 • ۱۴۰۲-۱۰-۱۵
 • ۰
 • چرا باید جنایت‌های تروریستی محکوم شوند؟
  تروریست همیشه زورش به مردم می‌رسد

  چرا باید جنایت‌های تروریستی محکوم شوند؟

 • ۱۴۰۲-۱۰-۱۵
 • ۰
 • اینترنت پلی به دنیای ارتباطات
  افزایش 30 درصدی یا 3 برابری

  اینترنت پلی به دنیای ارتباطات

 • ۱۴۰۲-۱۰-۰۹
 • ۰
 • ماده ۱۰۰ چیست؟
  استاندارد سازی مسکن

  ماده ۱۰۰ چیست؟

 • ۱۴۰۲-۰۹-۱۳
 • ۰
 • هویت ملی خود را چگونه حفظ کنیم
  هویت ملی، هویت هر فرد است

  هویت ملی خود را چگونه حفظ کنیم

 • ۱۴۰۲-۰۹-۱۲
 • ۰
 • چگونه جلوی فساد اقتصادی را بگیریم
  فساد اقتصادی، فسادی غیر قانونی

  چگونه جلوی فساد اقتصادی را بگیریم

 • ۱۴۰۲-۰۹-۱۲
 • ۰
 • غزه در خون و آتش است!
  چند روزی بیشتر به یوم ا... ۱۳ آبان نمانده است

  غزه در خون و آتش است!

 • ۱۴۰۲-۰۸-۱۰
 • ۰
 • آیا رشد اقتصادی نیازمند نیروی جوان است؟
  سکینه جافرنوده فعال رسانه

  آیا رشد اقتصادی نیازمند نیروی جوان است؟

 • ۱۴۰۲-۰۷-۱۱
 • ۰
 • من خبرنگار هستم و به کارم عشق می‌ورزم
  امنیت شغلی، تنها خواسته خبرنگاران

  من خبرنگار هستم و به کارم عشق می‌ورزم

 • ۱۴۰۲-۰۵-۲۰
 • ۰
 • وعده‌های از جنس تارعنکبوت
  حمیدرضا محمدیاری مدیر مسئول روزنامه بازار کسب و کار

  وعده‌های از جنس تارعنکبوت

 • ۱۴۰۲-۰۵-۱۸
 • ۰
 • نقش مطبوعات در رشد تولید
  اهمیت رسانه در جامعه امروز

  نقش مطبوعات در رشد تولید

 • ۱۴۰۲-۰۴-۲۶
 • ۰