«دشمنی‌های استکبار و صهیونیسم جهانی با ملت ایران، کمرنگ یا محو نمی‌شود»