مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: ۱۷۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در سال جاری برای ادامه طرح فاضلاب شهر گناوه اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: ۱۷۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در سال جاری برای ادامه طرح فاضلاب شهر گناوه اختصاص یافته است.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: با تخصیص این میزان اعتبار مجموع بودجه تخصیص یافته به طرح فاضلاب گناوه از سال ۷۷ تاکنون به ۶۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار رسیده‌است.

وی اظهار داشت: با تخصیص این اعتبار، عملیات اجرایی مشتمل بر احداث یک ایستگاه پمپاژ فاضلاب در شهر گناوه با ۵۵ میلیارد ریال آغاز خواهد شد.

حمزه پور با اشاره به اینکه پروژه فاضلاب گناوه در سال ۶۹ برای جمعیت ۶۵ هزار نفری طراحی و در سال ۷۷ عملیات اجرایی آن آغاز شد، گفت: تاکنون ۱۶۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خط انتقال و چهار ایستگاه پمپاژ در این شهر وارد مدار بهره‌برداری شده‌است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر  اظهارکرد: عملیات اجرایی پروژه خط انتقال فاضلاب در منطقه ساحلی گناوه نیز با اعتبار ۲۶۰ میلیارد ریال از محل این تخصیص انجام می‌شود.

وی به راه‌اندازی مدول تصفیه‌خانه فاضلاب گناوه اشاره کرد و گفت:  از سه مدول تصفیه‌خانه یک مدول به صورت کامل به همراه یک لاگون ذخیره اجرا شده‌است.

حمزه پور افزود: پروژه کانال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب گناوه با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال برای انتقال پساب فاضلاب و جلوگیری از آلودگی محیطی اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: سه طرح فاضلاب در سه شهر بندری بوشهر، گناوه و دیلم فعال است که امسال برای تکمیل این پروژه‌ها و بهره‌مندی همه ساکنان ، اقدام‌های مهم برای ارتقای ظرفیت آنها اجرایی شده‌است.

  • منبع خبر : ایرنا