اصلاح پروانه چاه های کشاورزی
اصلاح پروانه چاه های کشاورزی
به گزارش بازار کسب کار آنلاین یوسف غفارزاده روز چهارشنبه در جلسه مشترک مدیران ارشد آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی سیاست‌های کلی شرکت در خصوص اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌های مجاز کشاورزی با هدف رسیدن به میزان واقعی آب قابل برنامه ریزی از منابع آب زیرزمینی استان را تبیین کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی گفت: اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌های مجاز کشاورزی با اولویت اصلاح پروانه ها در گام اول شروع شده است و به صورت گام به گام و تدریجی اجرا خواهد شد.

اصلاح پروانه چاه های کشاورزی

اصلاح پروانه چاه های کشاورزی
اصلاح پروانه چاه های کشاورزی

به گزارش بازار کسب کار آنلاین یوسف غفارزاده روز چهارشنبه در جلسه مشترک مدیران ارشد آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی سیاست‌های کلی شرکت در خصوص اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌های مجاز کشاورزی با هدف رسیدن به میزان واقعی آب  قابل برنامه ریزی از منابع آب زیرزمینی استان را تبیین کرد.

وی افزود: در صورت لزوم، تعدیل پروانه ها بعد از اصلاح در برخی محدوده های مطالعاتی که غیر از تعدیل چاره دیگری  برای رسیدن به آب قابل برنامه ریزی از منابع آب زیرزمینی وجود ندارد، اجرا خواهد شد.

غفارزاده همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی بین جهادکشاورزی و شرکت آب منطقه ای اظهار کرد: با توجه به وابستگی متقابل آب و خاک، اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌های مجاز کشاورزی کمک خواهد کرد تا بتوانیم در جهت توسعه پایدار آب و خاک استان قدم برداریم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با بیان اینکه نشست سطحی نامتعارف برخی دشت ها در استان باعث ایجاد نگرانی در کاهش آب های زیرزمینی شده است، گفت: آب برای کشاورزان و اراضی کشاورزی است و اگر مدیریت مناسبی در مصرف آب نشود، با کمبود آب مواجه خواهیم شد.

غفارزاده افزود: در طول سال های گذشته دیدگاه های مدیران جهاد کشاورزی و آب منطقه ای در ارتباط با مصرف آب در بخش کشاورزی نزدیک بود اما امروز دیدگاه ها و نگرانی ها یکی است و این نزدیک ترین ارتباط بین ۲ دستگاه دولتی است. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه حدود ۸۰ درصد آب در بخش کشاورزی استفاده می شود، گفت: باید کشاورزان با درک این موضوع نسبت به صرفه جویی در مصرف آب بیشتر تلاش کنند و مدیران نیز با استفاده از رویکردها و تصمیمات مناسب میزان مصرف آب را مدیریت کنند.

غفارزاده با بیان اینکه امروز باید با کاهش مصرف آب میزان بهره وری در زمین های کشاورزی افزایش پیدا کند و این می تواند به دست کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی میسر شود، گفت: با تغییر نوع آبیاری از شیوه سنتی به نوین و استفاده از سامانه های آبیاری تحت فشار می‌توان تا ۴۰ درصد مصرف آب را کاهش داد و این در حالی است که میزان محصول و کیفیت آن کاهش نخواهد یافت.

 وی افزود: برخی مسائل حقوقی در بخش آب بری و مالکیت زمین باعث ایجاد مشکلات شده و حل آنها زمان بر است اما در ماده ۲۷ و ۲۸ دستورالعمل اجرایی قانون توزیع عادلانه آب، به این مطلب اشاره شده است که بالاترین مقام در جلسات یا کمیسیون، با تدبیر و علم خود می تواند برای موضاعات خاص و در سطح کلان تصمیم گیری کرده و موضوعی را تایید یا رد کند که طبق این قانون می توان حق آب بری برای افرادی که مورد تایید جهاد کشاورزی باشد، بدون نیاز به جلسات حقوقی و قضایی صادر کرد.

وی هدف از تغییر، اصلاح شیوه مصرف آب، تعدیل و حذف چاه های غیرمجاز آب در بخش کشاورزی را استفاده از آب های زیرزمینی در حد ظرفیت این آب ها عنوان کرد و گفت: مدیریت آب های زیر زمینی با توجه به اینکه قابل مشاهده نیست، سختی های خاصی دارد و بعد از نشست زمین معلوم می شود که آب خالی شده یا کاهش یافته است، بنابراین بهترین رویکرد پیشگیری است و باید با برنامه ریزی و اجرای دقیق این برنامه ها به تدریج به اهداف رسید و از مصرف آب بی رویه و روش های سنتی جلوگیری شود.