مشمولان غایب بالای۱سال سربازی رادرمحل سکونت خودانجام دهند
مشمولان غایب بالای۱سال سربازی رادرمحل سکونت خودانجام دهند
به گزارش بازار کسب کار آنلاین سرهنگ "مرتضی یونس آبادی" در نشست خبری امروز با خبرنگاران گلستان اظهار داشت: در راستاي تدابير سردار فرمانده محترم ناجا و تصويب قرارگاه مرکزي احضار و اعزام مشمولان، مبني بر تشويق و ترغيب مشمولان غايب جهت اعزام به خدمت سربازي، اقدامات تشویقی خوبی در این راستا صورت گرفته است.


معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان از تسهیلات ویژه برای مشمولان غایب جهت اعزام به خدمت مقدس سربازی خبر داد و گفت: مشمولانی که غیبت سربازی آنها بیشتر از یک سال است با ثبت درخواست خود در دفاتر پلیس +۱۰ و معرفی خود به معاونت وظیفه عمومی استان و در شهرستان ها می توانند سربازی خود از دوران آموزشی گرفته و بعد از تقسیم در استان خدمت کنند.

مشمولان غایب بالای۱سال سربازی رادرمحل سکونت خودانجام دهند

مشمولان غایب بالای۱سال سربازی رادرمحل سکونت خودانجام دهند
مشمولان غایب بالای۱سال سربازی رادرمحل سکونت خودانجام دهند

به گزارش بازار کسب کار آنلاین سرهنگ “مرتضی یونس آبادی” در نشست خبری امروز با خبرنگاران گلستان اظهار داشت: در راستای تدابیر سردار فرمانده محترم ناجا و تصویب قرارگاه مرکزی احضار و اعزام مشمولان، مبنی بر تشویق و ترغیب مشمولان غایب جهت اعزام به خدمت سربازی، اقدامات تشویقی خوبی در این راستا صورت گرفته است.

معاون وظیفه عمومی گلستان افزود: بر همین اساس مقرر گردید مشمولان غایبی که تاخیر در معرفی آن ها بیش از یک سال می باشد پس از ثبت نام در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+۱۰ ) در صورت تمایل خود را به معاونت وظیفه عمومی معرفی تا نسبت به هماهنگی جهت خدمت آنان در فرماندهی انتظامی گلستان اقدام گردد

  • منبع خبر : پلیس