شهروندان نسبت به خریدبلیت ازسایت چارتر٧٢۴وsafarmeاجتناب کنند
شهروندان نسبت به خریدبلیت ازسایت چارتر٧٢۴وsafarmeاجتناب کنند
به گزارش بازار کسب کار آنلاین سازمان هواپیمایی کشوری صبح امروز (پنج شنبه) خبر داد که پیرو دریافت گزارش مبنی بر گرانفروشی بلیت هواپیما و رصد این سازمان، سایت‌های غیر مجاز فروش بلیت چارتر ۷۲۴ و safarme.com، بدون اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به فروش غیر قانونی و بالاتر از نرخ مصوب داشتند.

سازمان هواپیمایی از پیگیری قانونی برای برخورد قضایی با سایت‌های غیر مجاز فروش بلیت چارتر ۷۲۴ و safarme.com خبر داد و تاکید کرد که مردم از خرید بلیت از این دو سایت خودداری کنند.

شهروندان نسبت به خریدبلیت ازسایت چارتر٧٢۴وsafarmeاجتناب کنند

شهروندان نسبت به خریدبلیت ازسایت چارتر٧٢۴وsafarmeاجتناب کنند
شهروندان نسبت به خریدبلیت ازسایت چارتر٧٢۴وsafarmeاجتناب کنند

 به گزارش بازار کسب کار آنلاین سازمان هواپیمایی کشوری صبح امروز (پنج شنبه) خبر داد که پیرو دریافت گزارش مبنی بر گرانفروشی بلیت هواپیما و رصد این سازمان، سایت‌های غیر مجاز فروش بلیت چارتر ۷۲۴ و safarme.com، بدون اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به فروش غیر قانونی و بالاتر از نرخ مصوب داشتند.

بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی، در راستای تکالیف قانونی این سازمان به دستگاه قضایی جهت پیگرد حقوقی معرفی شدند.

همچنین به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اعلام شد فروش بلیت مستقیم یا غیر مستقیم آن شرکت‌ها توسط سایت‌های نامبرده غیر قانونی بوده و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 

 از هموطنان تقاضا می شود با توجه به فعالیت غیر مجاز سایت چارتر ۷۲۴ و safarme.com، از خرید بلیت از این دو سایت خودداری کنند.

همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی، خارج از نرخ نامه مصوب و مندرج در سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی، مراتب را از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس cao.ir اعلام تا با متخلفین برخورد قانونی انجام شود.

سازمان هواپیمایی در این اطلاعیه متذکر می شود که هر گونه سایت فروش بلیت هواپیما با پیشوند یا پسوند  ۷۲۴ نیز غیر قانونی است.

تعلیق پروانه فعالیت چهار شرکت خدمات مسافرت هوایی

این سازمان همچنین در اطلاعیه دیگری اعلام کرد که پروانه فعالیت چهار شرکت خدمات مسافرت هوایی در شهرهای کیش، اصفهان، تهران و ارومیه به علت گرانفروشی بلیت هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری به مدت ٣ ماه تعلیق شد.

پیرو رصد درگاه‌های فروش بلیت هواپیما توسط این سازمان و دریافت گزارش مبنی بر فروش بالاتر از نرخ مصوب بلیت، پروانه فعالیت شرکت های خدمات مسافرت هوایی مقتدرسیر ایرانیان کیش در شهر کیش، عتیق گشت اصفهان در شهر اصفهان، آرش پرواز آذر آبادگان در شهر ارومیه و سپند پرواز شرق در شهر تهران به مدت ۳ ماه تعلیق شد.

این اطلاعیه می افزاید: به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اعلام شد فروش بلیت مستقیم یا غیر مستقیم آن شرکتها توسط دفاتر فوق غیر قانونی بوده و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 

 سازمان هواپیمایی تاکید کرد:از هموطنان تقاضا می شود با توجه به تعلیق فعالیت دفاتر فوق به مدت ۳ ماه، از خرید بلیت از این دفاتر خودداری کنند.

همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی، خارج از نرخ نامه مصوب و مندرج در سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی، مراتب را از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس cao.ir اعلام تا با متخلفین برخورد قانونی انجام شود.

سازمان هواپیمایی در اطلاعیه خود آورده است:فعالیت مجدد دفاتر فوق منوط به رعایت کامل مقررات و صدور گواهی توسط سازمان هواپیمایی کشوری است.

به گزارش ایرنا موضوع گران فروشی بلیت هواپیما بیش از دو هفته است که تکرار می شود، با این حال ریاست سازمان هواپیمایی و انجمن شرکت های هواپیمایی با رد این موضوع وعده داده بودند که این مشکل به زودی با برخورد با گران فروشان و نظارت بیشتر حل خواهد شد.

  • منبع خبر : ایرنا