خریداری یک میلیاردو۷۰۰میلیون ریال لوازم ورزشی برای رازوجرگلان
خریداری یک میلیاردو۷۰۰میلیون ریال لوازم ورزشی برای رازوجرگلان
به گزارش بازارکسب کار آنلاین زیور نعمتی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این میزان اعتبار برای خرید تشک های کشتی، دروازه فوتبال و دیگر امکانات ورزشی هزینه شده است.

بجنورد- بازار کسب کار آنلاین – رییس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی خراسان شمالی گفت: امسال در راستای اجرای طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تجهیزات ورزشی برای شهرستان مرزی رازوجرگلان خریداری شد.

خریداری یک میلیاردو۷۰۰میلیون ریال لوازم ورزشی برای رازوجرگلان

خریداری یک میلیاردو۷۰۰میلیون ریال لوازم ورزشی برای رازوجرگلان
خریداری یک میلیاردو۷۰۰میلیون ریال لوازم ورزشی برای رازوجرگلان

به گزارش بازارکسب کار آنلاین زیور نعمتی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این میزان اعتبار برای خرید تشک های کشتی، دروازه فوتبال و دیگر امکانات ورزشی هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این طرح ۱۲ منطقه حاشیه ای و پر خطر استان را زیر پوشش قرار داده است، خاطرنشان کرد: در این بین سه میلیارد ریال اعتبار نیز برای مناطق حاشیه شهرستان بجنورد به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده است.

نعمتی با اشاره به اینکه تجهیزات ورزشی با توجه به نیازسنجی محلات حاشیه شهر تهیه می شود، یادآور شد: تزریق اعتبارات به شهرستان های اسفراین، فاروج، گرمه و جاجرم نیز انجام خواهد گرفت.

رییس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان افزود: در این بین ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیز برای برای مناطق حاشیه ای و پرخطر شهرستان شیروان در نظر گرفته شده است.

خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد آن در روستاها سکونت دارند.

خشکسالی های پی در پی سالیان اخیر، فقر و بیکاری و کمبود زیرساخت های زندگی در روستاها، موجب مهاجرت روستاییان به شهرها شده است.

شهرستان مرزی راز و جرگلان،  سه بخش و ۶ دهستان با جمعیت ۷۰ هزار نفر دارد و ۹۵ درصد جمعیت این منطقه روستایی هستند.

شهرستان مرزی راز و جرگلان در ۱۲۰ کیلومتری مرکز خراسان شمالی قرار دارد.