پرداخت تسهیلات۳۵میلیاردی صندوق فناوری خراسان شمالی
پرداخت تسهیلات۳۵میلیاردی صندوق فناوری خراسان شمالی
به گزارش بازار کسب کار آنلاین عبدالحسین طالبی نجف آبادی اظهار داشت: تسهیلات فوق که به 50 هسته فناور با ۶۲ فقره قرارداد در خراسان شمالی پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی خراسان شمالی در خصوص این خبرگفت: ۳۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی این صندوق از خردادماه سالجاری فعالیت خود را آغاز و تاکنون به هسته ها و واحدهای فناور استان ارائه کرده است.

پرداخت تسهیلات۳۵میلیاردی صندوق فناوری خراسان شمالی

پرداخت تسهیلات۳۵میلیاردی صندوق فناوری خراسان شمالی
پرداخت تسهیلات۳۵میلیاردی صندوق فناوری خراسان شمالی

به گزارش بازار کسب کار آنلاین عبدالحسین طالبی نجف آبادی اظهار داشت: تسهیلات فوق که به ۵۰ هسته فناور با ۶۲ فقره قرارداد در خراسان شمالی پرداخت شده است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر نیز صندوق متعهد به پرداخت  ۳۵ میلیارد ریال تسهیلات دیگر نیز شده است که در آستانه پرداخت به متقاضیان است.

نجف آبادی با اشاره به ثبت صندوق پژوهش فناوری در اسفندماه سال ۹۸افزود: با دریافت مجوزهای مورد نیاز در نهایت صندوق از ابتدای خرداد سالجاری فعال گردید که در جهت ارائه تسهیلات در راستای وظایف خود اقدام به عقد قرارداد با عاملیت پرداخت تسهیلات با سازمانها و دستگاه های بخش دولتی و خصوصی نیز نموده ، به نحوی که در این بخش نیز موفق به عقد قرارداد با چهار سازمان دولتی منجمله پارک علم و فناوری شده است.

وی در ارتباط با بودجه صندوق پژوهش و فناوری استان نیز اشاره داشت: اعتبارات مورد نیاز صندوق از طریق سرمایه گذاری سهامداران، دریافت خطوط اعتباری از معاونت ریاست جمهوری و قرارداد عاملیت تامین شد به طوری که تا کنون ۱۵ میلیارد ریال از طریق سرمایه گذاری سهامداران و ۵۰ میلیارد ریال  نیز از طریق خط اعتباری از معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت کرده ایم.

وی با اشاره به سهامداران این صندوق گفت: سهامداران بخش غیردولتی صندوق پژوهش و فناوری استان نیز صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد و همچنین شرکت بجنورد پلاستیک، سورنا صنعت خاوران، آذین فورج، شرکت فولادگدازان اعتماد و مرکز پژوهش جغرافیایی سمنگان هستند.

گفتنی است ۱۳۲ شرکت فناور، ۱۹ شرکت دانش بنیان و ۱۴ صنعت خلاق تحت پوشش پارک علم و فناوری خراسان شمالی در حال فعالیت هستند.