بنا بر ارزیابی صورت گرفته بر اساس شاخص ها و معیارهای 24 گانه، گلستان در ارزیابی استان های شرکت کننده در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور، جزو استان های برتر معرفی شد.بر اساس مکاتبه و اعلام دکتر امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری خطاب به دکتر حق شناس استاندار گلستان، استان گلستان جزو استان های برتر در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور معرفی شد.

 بنا بر ارزیابی صورت گرفته بر اساس شاخص ها و معیارهای ۲۴ گانه، گلستان در ارزیابی استان های شرکت کننده در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور، جزو استان های برتر معرفی شد.بر اساس مکاتبه و اعلام دکتر امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری خطاب به دکتر حق شناس استاندار گلستان، استان گلستان جزو استان های برتر در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور معرفی شد.

گلستان جزو استان های برتر در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور شد
برتری روستائیان و عشایر گلستانی در نمایشگاه توانمندی کشور

در متن این نامه آمده است:نتایج ارزیابی و عملکرد استان ها در چهارمین نمایشگاه نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر بر اساس شاخض ها و معیارهای ۲۴ گانه که از قبل به استانداری ها ابلاغ گردیده بود احصاء و بیشترین امتیاز به استان های بوشهر، تهران، یزد، گلستان و البرز ختصاص یافت. بر این اساس ضمن تشکر از حضرتعالی و کلیه دست اندرکاران به نمایندگی از آن استان از جناب آقای نصیبی مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تقدیر و تشکر به عمل می آید.

پس از ارزیابی موضوعی، استان گلستان در زمینه های معرفی کارآفرینان نمونه روستایی، ساخت و کیفیت خانه روستایی، مشارکت ویژه در نمایشگاه، معرفی امکانات فضای مجازی و وبلاگ های روستایی، توجه به شکل گیری زنجیره ارزش ظرفیت های اقتصادی، حضور محلی و سنتی، رعایت الگوی بومی و روستایی در طراحی غرفه ها حائز برتر شد.