حذف۱۶۴برنامه اندرویدی متخلف توسط شرکت گوگل
حذف۱۶۴برنامه اندرویدی متخلف توسط شرکت گوگل
شرکت گوگل 164 برنامه را که درمجموع 10 میلیون بار بارگیری شده است، از بازار Google Play خود حذف کرده است زیرا آن‌ها تبلیغات به‌اصطلاح "اخلال گرانه" ارائه می‌دادند، که به نظر آن‌ها مخرب است.

شرکت گوگل می گوید سالهاست که با نرم‌افزارهای مخرب در Google Play دست‌وپنجه نرم می‌کند و اقدامات مهمی را برای جلوگیری از پنهان‌کاری تهدیدکنندگان در برنامه‌های غیرقانونی خود در Google Play انجام داده است.

حذف۱۶۴برنامه اندرویدی متخلف توسط شرکت گوگل

شرکت گوگل ۱۶۴ برنامه را که درمجموع ۱۰ میلیون بار بارگیری شده است، از بازار Google Play خود حذف کرده است زیرا آن‌ها تبلیغات به‌اصطلاح  “اخلال گرانه” ارائه می‌دادند، که به نظر آن‌ها مخرب است.

سال گذشته، این غول فناوری برنامه‌هایی را که این نوع تبلیغات را ارائه می‌دهند، به نام تبلیغات خارج از زمینه ممنوع کرد. اما این مشکل علی‌رغم تلاش‌های فراوان این شرکت برای جلوگیری از ارسال “توسعه‌دهندگان مخرب” برنامه‌های خود به بازار Google Play همچنان برای گوگل  یک چالش است.

WhiteOps  تعداد ۱۶۴برنامه را شناسایی و آن‌ها را برنامه‌های CopyCatz خواند، زیرا عمده افراد شناسایی‌شده سعی در تقلید از عملکردهای سایر برنامه‌های معروف داشتند – و تبلیغات ناپسند را پخش می‌کردند.

گوگل سالهاست که با نرم‌افزارهای مخرب در Google Play دست‌وپنجه نرم می‌کند و اقدامات مهمی را برای جلوگیری از پنهان‌کاری تهدیدکنندگان در برنامه‌های غیرقانونی خود در Google Play انجام داده است.

گوگل در فوریه گذشته، ۶۰۰ برنامه را از روی Google Play حذف کرد و متعاقباً آن‌ها را از فروشگاه منع کرد. اما محققان Satori دریافتند، بااین‌حال، برخی از تهدیدکنندگان توانسته‌اند با استفاده از روش‌های مختلفی  این نوع برنامه‌ها را مخفیانه راه بیندازند.

برنامه‌های به‌اصطلاح CopyCatz ، که تبلیغات خارج از متن را ارائه می‌دهند، صرف‌نظر از فعال بودن یا نبودن برنامه میزبان، کاربران را با تبلیغات بمباران می‌کنند. به‌طورمعمول ، اغلب تبلیغات ناخوشایند تلقی می‌شوند و اغلب می‌توانند حاوی پیام‌های بازاریابی ناشایست باشند.

گروه Satori تعداد ۱۶۴برنامه حاوی کد زیر را کشف کردند که قادر به نمایش تبلیغات خارج از متن است که نهایتاً توسط  گوگل  حذف گردیدند.


 منبعپایگاه اینترنتی تریت پست