خدمات دولت تدبیر و امید را با تنگناها سنجش کنیم
خدمات دولت تدبیر و امید را با تنگناها سنجش کنیم
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: مخالفین دولت بدون در نظرگرفتن محدودیت‌ها و بن‌بست‌هایِ اقتصادیِ ایجادشده توسط استکبار جهانی برای کشورمان، به وارونه جلوه‌دادنِ واقعیت‌ها می‌پردازند و همواره انصاف و عدالت را درباره خدمات این دولت به مسلخِ سیاسی کاری‌های خود می‌برند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: مخالفین دولت بدون در نظرگرفتن محدودیت‌ها و بن‌بست‌هایِ اقتصادیِ ایجادشده توسط استکبار جهانی برای کشورمان، به وارونه جلوه‌دادنِ واقعیت‌ها می‌پردازند و همواره انصاف و عدالت را درباره خدمات این دولت به مسلخِ سیاسی کاری‌های خود می‌برند.

فریبرز نجفی افزود: هجمه های صورت گرفته به دولت روحانی با کلیدواژه «معیشت»  در حالی انجام می گیرد که سخن پردازان و معترضان این روزها به عملکرد دولت، تلاش دارند نقش خود را در بروز این مشکلات از حافظه ها بزدایند و به نوعی فرار رو به جلو داشته باشند.

خدمات دولت تدبیر و امید را با تنگناها سنجش کنیم

وی اضافه کرد: در صورتی که اگر پردازش درست و مُتقنی از شرایط فعلی صورت پذیرد به خوبی مشخص می شود که ریشه بخش اعظمی از این مشکلات، به سال های مدیریت و تصمیم گیری های همین جریان بر می گردد و در واقع روحانی میراث دار انبوهی از تصمیماتِ غلط و بی ثباتی هایِ سیاسی اقتصادی دولتِ قبل و سیاه نمایی هایِ وابستگان به آن در سال های اخیر بوده است.  

نجفی مهر گفت: هیچ کس ادعا ندارد که دولت یازدهم و دوازدهم کاملا بی نقص کار کرده و عملکردش در تمام سطوح توانسته همه اقشار را راضی نماید اما اینکه مخالفین دولت بی آنکه کاهش درآمدها و فشارهای سنگین تحریم ها را مدنظر قرار دهند، عملکرد دولت تدبیر و امید را در فضایی غیرمدنی و انحصاری مورد نقد قرار دهند و در محافلِ خود به تولید محتواهایی بپردازند که موجب تزریق ناامیدی و بی اعتمادی در جامعه گردد، از اخلاقِ سیاست ورزی به دور است و این اقدام تنها و تنها به کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه منجر می شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ادامه داد: در استان کرمانشاه نیز با تمام تنگناهایِ پیش گفته، دولت تدبیر و امید خدمات عظیمی را در حوزه های گوناگون ارایه داده و بویژه در سه سال اخیر که زلزله و سیل و کرونا مصایب فراوانی را برای مردم به همراه داشت و هر کدام به تنهایی می توانستند جامعه را چندپاره نمایند، اما شاهد عملکردها و تحولات قابل توجهی در عرصه های مختلف بوده ایم که تلاش برای کوچک شمردن آنها؛ در قاموس جوانمردی و منشور مردانگی نمی گنجد.

وی در پایان گفت: مشکل اصلی در این استان نارساییِ زبانِ برخی مدیران برای بیان خدمات انجام گرفته توسط دولت دکتر روحانی می باشد طوری که انگار واهمه دارند مبادا مغضوب مخالفین کنونی این دولت قرار گیرند و مناصب آنها با تزلزل مواجه گردد!   

  • منبع خبر : ایرنا