برف‌روبی۳۴۴محورروستایی خراسان شمالی
برف‌روبی۳۴۴محورروستایی خراسان شمالی
به گزارش بازار کسب کار آنلاین جعفر شهامت به ایرنا اظهار داشت: بارش برف و کولاک از روز پنجشنبه هفته گذشته راهداران را به محورها کشانده است، اکنون تمامی محورهای اصلی استان باز است و بازگشایی راه های روستایی در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: ۳۳۴ محور روستایی برف گرفته استان بازگشایی شده است و برف‌روبی در سایر محورها ادامه دارد.

برف‌روبی۳۴۴محورروستایی خراسان شمالی

برف‌روبی۳۴۴محورروستایی خراسان شمالی

به گزارش بازار کسب کار آنلاین جعفر شهامت به ایرنا اظهار داشت: بارش برف و کولاک از روز پنجشنبه هفته گذشته راهداران را به محورها کشانده است، اکنون تمامی محورهای اصلی استان باز است و بازگشایی راه های روستایی در حال انجام است.

وی گفت: در ۲ روز گذشته راهداران استان به ۷۶ دستگاه خودرو گرفتار در کولاک امدادرسانی کردند.

برف روبی ۱۱ هزار و ۲۳۰ کیلومتر جاده

شهامت در بخش دیگر سخنان خود به برف روبی جاده های استان اشاره کرد و اظهار داشت: در ۲ روز گذشته ۱۱ هزار و ۲۳۰ کیلومتر راه ارتباطی استان در محورهای اصلی، شریانی و روستایی برف روبی شده است.  

وی گفت: راهداران استان ۹ هزار و ۳۱۵ کیلومتر جاده در محورهای اصلی و شریانی و هزار و ۹۱۵ کیلومتر در محورهای روستایی استان برف روبی شده است.  

شهامت با بیان اینکه برخی از محورها چند نوبت برف روبی شده است اظهار داشت: در این مدت چهار هزار و ۲۱۵ تن شن و نمک در سطح جاده های اصلی، شریانی و روستایی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی گفت: در عملیات برف روبی ۲ روز گذشته در محورهای استان ۳۰۸ نفر راهدار مشغول خدمت بوده اند و ۳۰۵ دستگاه ناوگان راهداری به کار گرفته شده است که از این تعداد ۲۲۲ دستگاه در محورهای اصلی و شریانی و ۸۳ دستگاه در محورهای روستایی گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی افزود: علت اصلی انسداد برخی گردنه ها کولاک شدید و محدودیت دید رانندگان به کمتر از ۱۰ متر بوده است که به دلیل افزایش سرعت باد تا ۷۰ کیلومتر برساعت از زمان بارش برف اتفاق افتاده و در چنین مواردی انسداد موقت راه توسط پلیس راه اعلام می شود.

در طرح زمستانه امسال ۲۵۶ نفر از راهداران استان در قالب ۲۲ اکیپ راهداری به مسافران خدمات می دهند و استان دارای ۲۱ گردنه، ۲۲ راهدارخانه و ۲۶ سوله شن و نمک است.

استان خراسان شمالی دارای ۴۳۳ کیلومتر راه اصلی، ۷۴۵ کیلومتر راه فرعی و چهار هزار و ۶۵۲ کیلومتر راه روستایی دارد.