البرز دارای ظرفیت قطب زیست فناورانه درکشور وخاورمیانه
البرز دارای ظرفیت قطب زیست فناورانه درکشور وخاورمیانه
به گزارش بازار کسب کار آنلاین مصطفی قانعی عصر سه شنبه درآیین رونمایی از تجهیزات زیست فناوری البرز در پژوهش سرای معلم آموزش و پرورش ناحیه یک کرج که به صورت حضوری و دربستر شبکه شاد برگزارشد، اظهارداشت: موقعیت بومی البرز از شهرگرمدره تا انتهای این استان در بخش زیست فناورانه منحصربه فرد است.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری اعلام کرد: استان البرز ظرفیت مناسب را برای قطب شدن درحوزه زیست فناورانه در سطح کشور و خاورمیانه را دارد.

البرز دارای ظرفیت قطب زیست فناورانه درکشور وخاورمیانه

به گزارش بازار کسب کار آنلاین مصطفی قانعی عصر سه شنبه درآیین رونمایی از تجهیزات زیست فناوری  البرز در پژوهش سرای معلم آموزش و پرورش ناحیه یک کرج که به صورت حضوری و  دربستر شبکه شاد برگزارشد، اظهارداشت: موقعیت بومی البرز از شهرگرمدره تا انتهای این استان در بخش زیست فناورانه منحصربه فرد است.

وی خاطرنشان کرد: البرز از نظرآب و هوایی، بافت گیاهی، امکانات و استقرارمراکز علمی چون پارک علم و فناوری  دارای شرایط ویژه ای درحوزه زیست فناوری است.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری  بیان داشت: استان البرزمی تواند نقش موثری در ترویج زیست فناوری دربین جامعه هدف داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه البرزشرایط مناسب را برای ترویج زیست فناورانه دارد، یادآورشد: درآینده دانش آموختگان این رشته ها می توانند بسیاری ازنیازهای ریست فناورانه استان را تامین کنند.

قانعی تصریح کرد: باید به مزیت زیست فناورانه استان البرز نگاه ویژه ای شود تا ازظرفیت بومی وعلمی آن استفاده بهینه کرد.

وی ادامه داد: ستاد علم و فناوری معاونت ریاست جمهوری با وزارت آموزش و پرورش تعامل کاری خوبی دربخش دانش آموزی زیست فناورانه دارد تا امکان هدایت و آموزش تخصصی به دانش آموزان فراهم آید.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی کشور به آزمایشگاه زیست فناورانه در اولویت قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز هم به ظرفیت ها ی علمی – پژوهشی البرز پرداخت و افزود: این استان ظرفیت لازم را برای ایجاد یک پژوهش سرای مرکزی ملی دارد.

سالار قاسمی خاطرنشان کرد: تقویت ظرفیت های منحصربه فرد البرزمی تواند در راستای تغذیه فکری و راهبردی پژوهش سراهای کشوربه کار گرفته شود.

پژوهش سرای معلم آموزش و پرورش ناحیه یک کرج قطب معین زیست فناوری استان البرزاست.

دراین آیین پروژه زیست فناورانه دانش آموزان امیرعلی پهلوانی و امیرحسین حمیدی دبیرستان متوسطه اول استعداد های درخشان باهنر آموزش و پرورش ناحیه ارائه شد.

  • منبع خبر : ایرنا