افتتاح بیمارستان تخصصی زنان اسفراین توسط رییس جمهوری
افتتاح بیمارستان تخصصی زنان اسفراین توسط رییس جمهوری
به گزارش بازار کسب کار آنلاین رییس دانشکده علوم‌ پزشکی اسفراین چهارشنبه شب در گفت و گو با ایرنا اظهار داست: بیمارستان تخصصی زنان و زایمان حضرت زینب از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان خراسان شمالی، در گستره سه هزار و ۸۰ متر مربع با اعتبار بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال در جوار بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین ایجاد شده است.

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان حضرت زینب (س) اسفراین، روز پنجشنبه توسط رییس جمهوری از طریق ویدیوکنفرانس افتتاح و بهره برداری از آن آغاز می‌شود.

افتتاح بیمارستان تخصصی زنان اسفراین توسط رییس جمهوری

افتتاح بیمارستان تخصصی زنان اسفراین توسط رییس جمهوری
افتتاح بیمارستان تخصصی زنان اسفراین توسط رییس جمهوری

به گزارش بازار کسب کار آنلاین رییس دانشکده علوم‌ پزشکی اسفراین چهارشنبه شب در گفت و گو با ایرنا اظهار داست: بیمارستان تخصصی زنان و زایمان حضرت زینب از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان خراسان شمالی، در گستره سه هزار و ۸۰ متر مربع با اعتبار بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال در جوار بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین ایجاد شده است.

 دکتر اسحاق ایلدرآبادی افزود: این بیمارستان ۶۸ تختخوابی دارای بخش های مراقبت‌های ویژه زنان، نوزادان، هفت اتاق زایمان خصوصی و ۲ اتاق عمل است.


رییس دانشکده علوم‌پزشکی اسفراین گفت: با بهره برداری از این بیمارستان تک تخصصی، شمار تخت های بیمارستانی شهرستان اسفراین از ۱۵۶ به ۲۲۴ تخت خواهد رسید.

شهرستان ۱۲۰ هزار نفری اسفراین در ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان شمالی قرار دارد.