دریافت تسهیلات۸۹میلیاردریال شهرداری بجنوردازصندوق کارآفرینی امید
دریافت تسهیلات۸۹میلیاردریال شهرداری بجنوردازصندوق کارآفرینی امید
به گزارش بازار کسب کار آنلاین حمیدرضا شافعی اظهار داشت: شورای اسلامی شهر بجنورد با دریافت این میزان تسهیلات موافقت کرده و اقدامات برای دریافت این وام در حال انجام است.

سرپرست سازمان حمل بار و مسافر شهرداری بجنورد گفت: پیگیری‌ها برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت بازسازی ناوگان اتوبوس شهری انجام شده و قرار است صندوق کارآفرینی امید ۸۹ میلیارد وام در اختیار شهرداری قرار دهد. 

دریافت تسهیلات۸۹میلیاردریال شهرداری بجنوردازصندوق کارآفرینی امید

به گزارش بازار کسب کار آنلاین حمیدرضا شافعی روز پنجشنبه به ایرنا اظهار داشت: شورای اسلامی شهر بجنورد با دریافت این میزان تسهیلات موافقت کرده و اقدامات برای دریافت این وام در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس مجوزها با این میزان اعتبار باید ۴۰ دستگاه اتوبوس شهری بجنورد بازسازی و تعمیر اساسی شود اما این اعتبار پاسخگوی تعمیر این تعداد ناوگان نیست.

وی خاطرنشان کرد: در مجوزها، برای تعمیر اساسی هر دستگاه اتوبوس ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال اعتبار تسهیلاتی در نظر گرفته شده است ما تعمیر اساسی بیش از این رقم نیاز دارد و به ناچار باید تعداد اتوبوس کمتری بازسازی شود.

سرپرست سازمان حمل بار و مسافر شهرداری بجنورد گفت: بازسازی و تعمیر اساسی هر دستگاه اتوبوس سه میلیارد تا پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. 

شافعی گفت: این اعتبار تسهیلاتی با نرخ سود حدود ۶ درصد پرداخت می شود و شهرداری این اعتبار را با اولویت بازسازی ناوگان اتوبوسی بخشی خصوصی به شرکت های مربوط پرداخت می کند. 

وی با بیان اینکه این اعتبارات از طرف صندوق کارآفرینی امید پرداخت می‌شود افزود: با توجه به بالا بودن میزا ن اقساط، به نظر می رسد بخش خصوصی از این وام استقبال نکند. 

سرپرست سازمان حمل بار و مسافر شهرداری بجنورد اظهار داشت: اکنون ۶۰ دستگاه اتوبوس در جابه جایی مسافران فعال است که همه این ناوگان بالای ۱۰ سال عمر داشته و نیاز به بازسازی دارد. 

بجنورد، مرکز خراسان شمالی ۲۱۰ هزار نفر جمعیت دارد و روزانه ۳۵ تا ۴۰ هزار مسافر با ناوگان اتوبوسی شهر  جابه جا می شوند.

استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است.