اخطاربه واحدهای صنفی دارای عناوین بیگانه
اخطاربه واحدهای صنفی دارای عناوین بیگانه
به گزارش بازار کسب کار آنلاین رضا رضایی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در راستای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، سامانه برخط سر در واحدهای صنفی به آدرس sardarasnaf.ir به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دسترس عموم قرار گرفته است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: در راستای اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه ۱۵ واحد صنفی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اخطار دریافت کردند.

اخطاربه واحدهای صنفی دارای عناوین بیگانه

به گزارش بازار کسب کار آنلاین رضا رضایی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در راستای پاسداشت زبان  و ادبیات فارسی و اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، سامانه برخط  سر در واحدهای صنفی به آدرس sardarasnaf.ir به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دسترس عموم قرار گرفته است.

وی گفت: بر این اساس در سال جاری به ۹۱۱ استعلام برای استفاده در سردر اصناف پاسخ داده شد.

وی افزود: همچنین برای ۷۹۱ نام تاییدیه صادر شد  و  ۱۲۰ نام به دلیل بیگانه بودن آن مورد موافقت قرار نگرفت.

وی با اشاره به تبیین و ابلاغ شیوه نامه مبارزه با اصطلاحات بیگانه به تمام دستگاه های اجرایی گفت: بازدیدهای مشترکی نیز با اداره نظارت بر اماکن عمومی و همکاری نیروی انتظامی انجام و به ۱۵ واحد صنفی اخطار داده شد.

وی با تاکید بر ضرورت قانونی در استعلام نامگذاری اصناف و اماکن از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: به موجب قانون، واحدهای صنفی باید از اسامی فارسی و عناوین منطبق بر زبان و گویش اقوام بومی استفاده کنند.

اکنون پنج هزار و ۵۷۶ واحد تولیدی، چهار هزار و ۶۴۸ واحد در زمینه خدمات فنی، ۱۲ هزار و ۴۶۳ واحد توزیعی، سه هزار و ۲۳۱ واحد خدماتی و در مجموع ۲۵ هزار و ۹۱۸ واحد صنفی در خراسان شمالی فعال است و شمار اتحادیه های صنفی استان نیز ۱۳۸ اتحادیه است.