۲۲درصدسرانه مصرف گازمشترکان غیرصنعتی در خراسان شمالی
۲۲درصدسرانه مصرف گازمشترکان غیرصنعتی در خراسان شمالی
به گزارش بازار کسب کار آنلاین سیدرضا میربلوکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مشترکان خانگی، تجاری، عمومی و آموزشی غیر از صنعت نیروگاه و حمل و نقل استان در سال جاری ۴۵۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۱۴۴ متر مکعب گاز مصرف کردند.

 مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: سرانه مصرف گاز حدود ۴۰۰ هزار مشترک خانگی، عمومی و آموزشی استان تا پایان آذرماه سال جاری ۲۲ درصد بوده است.

۲۲درصدسرانه مصرف گازمشترکان غیرصنعتی در خراسان شمالی

به گزارش بازار کسب کار آنلاین سیدرضا میربلوکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مشترکان خانگی، تجاری، عمومی و آموزشی غیر از صنعت نیروگاه و حمل و نقل استان در سال جاری ۴۵۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۱۴۴ متر مکعب گاز مصرف کردند.

وی میانگین مصرف هر مشترک در این گروه را هزار و ۳۵۷ متر مکعب عنوان کرد.

وی میانگین مصرف بخش خانگی، تجاری، عمومی استان در سال گذشته را ۲۸ درصد عنوان کرد و افزود: این گروه از مشترکان پارسال ۷۴۹ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۸۷۸ متر مکعب گاز مصرف کردند.

وی افزود: در سال ۹۷ و ۹۶ نیز به ترتیب سرانه مصرف گاز هر مشترک غیر صنعتی در خراسان شمالی ۲۴ و ۲۲ درصد بوده است.

وی در خصوص مصرف گاز در گروه های مختلف گفت: در مجموع بخش عمومی و آموزشی یک درصد و بخش تجاری نیز حدود یک درصد از سهم کل گاز استان مصرف دارد.

وی سهم نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در سال جاری تا آذرماه از کل گاز استان را ۳۸ درصد به مقدار ۷۸۵ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۲۳۳ متر مکعب عنوان کرد.

وی گفت: این نیروگاه در سال گذشته ۳۵ درصد از سهم کل گاز استان به مقدار ۹۴۰ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۹۴۴ متر مکعب مصرف داشته است.

میربلوکی اظهار داشت: سهم بخش صنعت نیز ۳۶ درصد با ۷۴۰ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۷۹۳ متر مکعب در سال جاری بوده است که پارسال این سهم ۳۴ درصد با مصرف ۹۲۱ میلیون و ۴۵ هزار و ۸۵۶ متر مکعب بوده است.

وی سهم سی ان جی ها در سال جاری را چهار درصد و در سال گذشته را سه درصد عنوان کرد.

وی اظهار داشت: هم اینک ۸۵۰ واحد صنایع استان در بخش های مختلف، ۳۳ مورد جایگاه سی ان جی و ۱۵ مورد شهرک صنعتی و نواحی گاز دار شده اند.

وی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های آژانس بین المللی انرژی تا سال دو هزار ۲۳ مصرف گاز جهت تولید برق تا ۵۰ درصد کاهش خواهد داشت، بدین ترتیب سهم صنایع در مصرف گاز بیشتر خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان شمالی در ادامه گفت: سهم گاز طبیعی در تامین سبد انرژی استان بیش از ۸۲ درصد است که از این نظر رتبه دوم کشور را دارد.

میربلوکی اظهار داشت: سبد انرژی استان در برق چهار درصد، بنزین پنج درصد، سایر فراورده های نفتی ۹ درصد است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی ضریب نفوذ گاز در نواحی شهری این استان را ۱۰۰ درصد عنوان و اظهار داشت: ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی استان نیز ۹۹.۷ درصد است، این در حالی است که ضریب برخورداری از گاز در استان در شاخص شهری و روستایی هر دو ۱۰۰ درصد است.

سهم گاز خراسان شمالی در ۲۴ ساعت ۶ تا هفت میلیون متر مکعب است.