برای تولیدانبوه واکسن کووایران برکت آماده هستیم
برای تولیدانبوه واکسن کووایران برکت آماده هستیم
محمد مخبر روز سه شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن محرومان و آغاز عملیات ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین اقدامات روند تولید واکسن ایرانی کوو ایران برکت افزود: فاز اول مطالعات بالینی واکسن ایرانی کوو ایران برکت با موفقیت به پایان رسید و مرحله دوم این مطالعه که از اواخر اسفند ۱۳۹۹ آغاز شد تقریبا به مرحله پایانی رسیده است.

رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: مرحله اول تولید واکسن کووایران برکت به اتمام رسیده است و آماده تولید انبوه این واکسن هستیم.

برای تولیدانبوه واکسن کووایران برکت آماده هستیم

محمد مخبر روز سه شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن محرومان و آغاز عملیات ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین اقدامات روند تولید واکسن ایرانی کوو ایران برکت افزود: فاز اول مطالعات بالینی واکسن ایرانی کوو ایران برکت با موفقیت به پایان رسید و مرحله دوم این مطالعه که از اواخر اسفند ۱۳۹۹ آغاز شد تقریبا به مرحله پایانی رسیده است.

وی ادامه داد: امیدواریم به سرعت اجازه دهند فاز سوم مطالعات بالینی واکسن کرونای کووایران برکت را آغاز کنیم و پیش بینی می شود در ماه جاری مجوز صادر شود.
رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تصریح کرد: مرحله اول تولید انبوه ساخت واکسن به اتمام رسیده و آماده تولید انبوه این واکسن هستیم.
مخبر خاطرنشان کرد: پس از اجازه ورود به فاز سوم مطالعت بالینی واکسن ایرانی کووبرکت تا سقف سه میلیون دوز تزریق در ماه را آغاز می کنیم.

مخبر یادآور شد: فاز دوم این طرح، تولید ۱۲ میلیون دوز واکسن در ماه است که مقدمات آن در حال انجام است.
وی ابراز امیدواری کرد تا پایان خرداد یا اوایل تیرماه فاز دوم تولید انبوه واکسن کووایران برکت به نتیجه برسد، امیدواریم وقتی به نیمه های فاز سوم آزمایشات بالینی رسیدیم، واکسیناسیون عمومی در حد تولیدات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آغاز شود.
رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افزود: به نظر می رسد تا پایان خرداد ماه بتوانیم واکسن کوو ایران برکت را به وزارت بهداشت تحویل دهیم.
مخبر خاطرنشان کرد: در ۶ مسیر ساخت واکسن را دنبال می کنیم که همه آنها به مرحله انسانی رسیده اند.

به گزارش ایرنا، ‌تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی با نام “کُوو ایران برکت” روز سه شنبه (نهم دی ماه) با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری روی سه داوطلب آغاز شد.
تزریق واکسن ایران کوو برکت در ۲ دوز به داوطلبان ۱۸ تا ۵۰ سال انجام شد، به عبارتی ۵۶ داوطلب این مرحله دو دوز واکسن خود را دریافت کردند و تزریق آخر واکسن نیز در ۳۰ بهمن ماه به آخرین داوطلب این مرحله انجام شد.
آخرین نمونه گیری از خون داوطلبان این مرحله تا ۱۴ اسفند ماه به اتمام رسید. بعد از آن گزارش نهایی فاز اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت و این واکسن ایرانی پس از اخذ مجوزهای لازم به داوطلبان مرحله دوم تزریق شد.

اجرای مرحله دوم تست انسانی واکسن ایرانی کرونا از ۲۵ اسفند ماه آغاز و فاز سوم این مطالعه هم در امتداد این مرحله و پس از کسب مجوز اجرایی می شود.