۹۵درصد روستاهای‌بالای۲هزارو۵۰۰نفر استان‌سمنان کتابخانه‌دارند
۹۵درصد روستاهای‌بالای۲هزارو۵۰۰نفر استان‌سمنان کتابخانه‌دارند
به گزارش بازار کسب و کار به نقل از ایرنا، محمد طاهریان روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: حدود ۵ روستاهای استان سمنان با جمعیت بالای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در استان فاقد کتابخانه هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان گفت: حدود ۹۵ درصد روستاهای دارای جمعیت بالای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در استان دارای کتابخانه عمومی هستند.

۹۵درصد روستاهای‌بالای۲هزارو۵۰۰نفر استان‌سمنان کتابخانه‌دارند
۹۵درصد روستاهای‌بالای۲هزارو۵۰۰نفر استان‌سمنان کتابخانه‌دارند
۹۵درصد روستاهای‌بالای۲هزارو۵۰۰نفر استان‌سمنان کتابخانه‌دارند

به گزارش بازار کسب و کار به نقل از ایرنا، محمد طاهریان روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: حدود ۵ روستاهای استان سمنان با جمعیت بالای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در استان فاقد کتابخانه هستند. 

وی بیان کرد: کتابخانه‌های عمومی در توسعه پایدار جوامع روستایی نقش بسیار پررنگی دارند و ایجاد کتابخانه در روستاها منجر به رشد و توسعه این مناطق و کاهش فقر فرهنگی می‌شود. 

وی افزود: در صورت کمک خیران و پیگیری دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها، امکان احداث کتابخانه در روستاهای باقیمانده در سطح استان با جمعیت بالای ۲۵۰۰ نفر، نیز وجود دارد و درصورتی که در این روستاها ساختمان مناسب برای کتابخانه تامین شود سایر امکانات مانند قفسه، کتاب و نیروی انسانی از جانب اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تامین می‌شود زیرا مهمترین معضل، تامین ساختمان و فضای فیزیکی است.

طاهریان گفت: با توجه به پراکندگی جمعیت روستاهای با جمعیت کم در استان سمنان و ضرورت ارائه خدمات کتابخانه ای به همه مردم فرهنگ‌دوست استان ، راه اندازی کتابخانه سیار حایز اهمیت است. 

وی اظهار امیدواری کرد: با مساعدت مسئولان استان و کمک خیرین در تامین خودرو کتابخانه سیار، این مهم در آینده نزدیک محقق گردد.

در استان سمنان بیش از ۷۰ باب کتابخانه وجود دارد و سمنان در داشتن زیرساخت‌های فرهنگی، از استانهای برتر کشور است.