آثار نماز درخانواده
آثار نماز درخانواده
مسیر ازدواج تا پایان زندگی، راهی بس دراز و دشوار است. پیمودن این جاده، بدون محبت بسی سخت و تا حدودی ناممکن است. تنها چیزی که می تواند دو انسان متفاوت و غیر همجنس را همسر و همسفر نماید، محبت است. مهر و محبت است که توانایی چشم پوشی از خطاها را به انسان می دهد.

خانواده، جامعه کوچکی است که سالم بودن آن، سلامت جامعه را تضمین می کند و آشفتگی آن هم، به جامعه سرایت می کند . اگر خانواده را به ساعت تشبیه کنیم، اعضا آن همچون چرخ دنده هایی هستند که با انجام وظایف خود، آرامش را در خانواده حاکم می کنند، همانگونه که با ناهماهنگی چرخ دنده ها، ساعت نمی تواند زمان دقیق را نشان دهد، در خانواده نیز ناهماهنگی به آشفتگی آن می انجامد. در ادامه به نقش نماز در تقویت خانواده و پیشگیری از فروپاشی آن می پردازیم.

آثار نماز درخانواده

۱)نماز و تقویت محبت

مسیر ازدواج تا پایان زندگی، راهی بس دراز و دشوار است. پیمودن این جاده، بدون محبت بسی سخت و تا حدودی ناممکن است. تنها چیزی که می تواند دو انسان متفاوت و غیر همجنس را همسر و همسفر نماید، محبت است. مهر و محبت است که توانایی چشم پوشی از خطاها را به انسان می دهد.

بهترین محبت راستین خانواده، اقامه نماز است . امام صادق علیه السلام می فرماید: دین داری، تواضع و گشاده دستی از ریشه های محبت است. هر سه مورد با نماز رابطه ناگسستنی دارند. دین که ستونش نماز است و بدون آن ادعای دین داری امکان ندارد. تواضع نیز، از مهمترین کارکردهای نماز است، تا آنجا که فاطمه زهرا علیها السلام کبرزدایی را علت وجوب نماز معرفی کرده است.
علاوه بر موارد پیش گفته شده، داستانی در مورد نماز شب برایتان می گویم؛ که بی محبتی همسر، زن را به خانه امام صادق علیه السلام کشانده بود. امام خیلی کوتاه فرمود : نماز شب بخوان. آن زن رفت و بعد مدتی خوشحال و شادان برگشت و گفت: از وقتی نماز شب می خوانم ، شوهرم هیچ کس را به اندازه من دوست ندارد..
۲)نماز و افزایش تعهد
شروع فرو پاشی بسیاری از خانواده ها از بی تعهدی است. اندکی خروج از دایره تعهد، در دیوارهای زندگی ترک ایجاد می کند و رفته رفته به فرو ریختن آن کشیده می‌شود. بیشترین دغدغه زوج‌ها، بی‌تعهدی همسر و بهترین راه برای پایبندی همسر به تعهدات، نماز است. نماز خود وفای به عهد الهی است و بهترین تمرین برای وفاداری و پایداری بر سر پیمان است. آن کس که روزانه چندین بار پرش را تمرین می کند، هنگام روبرو شدن با مانع، راحت تر از دیگران می پرد. در زندگی نیز نمازگزاران در وفای به پیمان‌ها بهتر عمل می کنند، زیرا که روزانه پیمان الهی را تمرین کرده اند. خداوند وفاداری و امانت داری را از صفات نمازگزاران شمرده است.
شروع بی تعهدی، به ویژه در مردان، نیز از چشم است. کسانی که بر چشم خود کنترل نداشته باشند، اندک اندک از دایره‌ی تعهد خارج می شوند و به خیانت گرفتار می آیند. نماز علاوه بر ایمان، حیا و کنترل نفس از راهی دیگر بر کنترل چشم کمک می کند.
۳)نماز و افزایش سازگاری
چرخ زندگی مشترک، آن گاه به خوبی می چرخد که اعضای خانواده از خودمحوری بیرون بیایند و بتوانند حقوق دیگران را رعایت کنند. آنگاه، مرد می تواند از عهده‌ی اداره‌ی خانواده‌اش برآید که در کنار غیرت به اندازه و گشاده دستی حساب شده ، سبک زندگی مناسب سازگاری داشته باشد. خانم می تواند در اداره ی خانه اش از چشم و هم چشمی دور و تنها به فکر رضایت خداوند باشد.خانواده‌ای موفق است‌ که افراد آن برای دنیا و آخرت یکدیگر دل بسوزانند. این دلسوزی تا اندازه‌ای در همه وجود دارد، ولی نماز ایستگاه مناسبی، برای تقویت این مهربانی است.و همسران ای را نیز در نماز تمرین و تجربه می‌کنند .
امیر مومنان علیه السلام یاد خداوند در خلوت را، راهی برای ایجاد رقت قلب معرفی می‌کند. سراسر نماز یاد خدا و مهربانی اوست و همین، انگیزه ای برای همرنگ شدن با اوست.

  • نویسنده : مرکز مشاوره آرامش پلیس گلستان