گازرسانی به تمامی روستاهای دارای مجوز تا پایان سال۱۴۰۰
گازرسانی به تمامی روستاهای دارای مجوز تا پایان سال۱۴۰۰
علی طالبی افزود: عملیات گازرسانی به تمامی روستاهای استان که مجوز قانونی آن‌ها گرفته‌شده و از شرایط کافی برخوردار باشند تا پایان سال ۱۴۰۰روند اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز گلستان گفت :از ۹۹۹ روستای استان گلستان ۹۰۲ روستا دارای گاز هستند .

گازرسانی به تمامی روستاهای دارای مجوز تا پایان سال۱۴۰۰

علی طالبی افزود: عملیات گازرسانی به تمامی روستاهای استان که مجوز قانونی آن‌ها گرفته‌شده و از شرایط کافی برخوردار باشند تا پایان سال ۱۴۰۰روند اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

وی گفت: برای سال ۱۴۰۰ افتتاح ۱۷روستا هدف‌گذاری شده که درحال‌حاضر این تعداد روستا در مرحله اجرا قرار دارد و تلاش داریم برابر برنامه در موعد تعیین‌شده به بهره‌برداری برسند.
طالبی افزود:۳۳ روستا نیز در مرحله طراحی بوده که در سال جاری به مرحله اجرایی خواهند رسید وبا این امر تمامی روستاهای قابل گازرسانی در برنامه اجرائی قرار می‌گیرند .
وی خاطرنشان کرد ۴۷ روستای باقیمانده شامل ۱۵ روستا در حریم خط انتقال لوله اصلی گاز و یا در طرح کوچ، ۱۶ روستا زیر ۲۰ خانوار و۱۶ روستا دارای هزینه سرانه خانوار بیش‌از سقف تعیین‌شده و ابلاغی وزیر نفت می‌باشند. مدیر عامل شرکت گاز گلستان در پایان گفت: با توجه به شرایط فعلی و امکان گازرسانی برای این دسته از روستاها فراهم نمی‌باشد و امیدواریم در آینده با تغییر شرایط هزینه فنی و سقف سرانه خانوار این امکان برای روستاهای مذکور فراهم شود .