گازرسانی به۳روستای کوهستانی شهرستان گرگان
گازرسانی به۳روستای کوهستانی شهرستان گرگان
علی طالبی به‌همراه محمدرضا قنبریان رییس مهندسی اجرای طرح‌ها، ولی‌الله مقصودلو رییس برنامه‌ریزی وسید جلال ابوالقاسمی رئیس روابط‌عمومی شرکت گاز ،با حضور در منطقه کوهستانی از روند اجرایی عملیات گازرسانی به ۳ پروژه روستایی شهرستان گرگان شامل روستاهای چهارباغ، شاهکوه علیا و شاهکوه سفلی بازدید و بعمل آوردند.

با حضور مدیرعامل شرکت گاز گلستان و رؤسای امور مهندسی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ریزی مراحل اجرایی و پیشرفت گازرسانی به سه روستای کوهستانی گرگان از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .

گازرسانی به۳روستای کوهستانی شهرستان گرگان

علی طالبی به‌همراه محمدرضا قنبریان رییس مهندسی اجرای طرح‌ها، ولی‌الله مقصودلو رییس برنامه‌ریزی وسید جلال ابوالقاسمی رئیس روابط‌عمومی شرکت گاز ،با حضور در منطقه کوهستانی از روند اجرایی عملیات گازرسانی به ۳ پروژه روستایی شهرستان گرگان شامل روستاهای چهارباغ، شاهکوه علیا و شاهکوه سفلی بازدید و بعمل آوردند.

رئیس مهندسی و اجرای طرح‌های شرکت گاز استان گفت: گازرسانی به سه روستای باقی‌مانده مرکز استان در مجموع ۵۴کیلومتر شبکه گاز، با نزدیک به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی درحال اجرا است.
وی افزود: این پروژه‌ها در مجموع بالغ‌بر ۸۴ میلیارد ریال اعتبار کالایی و اجرایی در نظر گرفته‌شده است. که تاکنون نزدیک به ۶۵ درصد آن جذب‌شده است.
محمدرضا قنبریان گفت: برای روستای شاهکوه سفلی و چهارباغ شبکه داخلی نیز به اتمام رسیده‌است .ضمن اینکه تعداد۳۳۰ انشعاب برای روستای شاهکوه سفلی و ۴۳۰ انشعاب نیز برای روستای چهارباغ جانمایی شده که در روزهای آینده نصب انشعاب این دو روستا انجام خواهد شد.
وی در پایان گفت: در این پروژه ۴ ایستگاه شامل ۳ ایستگاه تقلیل فشار و یک ایستگاه اندازه‌گیری برنامه‌ریزی‌شده بود که درحال‌حاضر عملیات ساختمانی ایستگاه اندازه‌گیری و TBS شاهکوه سفلی پایان‌یافته و ایستگاه TBS روستای شاهکوه علیا و چهارباغ درحال اجرا است. و تلاش داریم تا این پروژه‌ها را تا هفته دولت به اتمام برسانیم .