تخلف ۶۵۳ میلیون ریالی در یک دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشف شد
تخلف ۶۵۳ میلیون ریالی در یک دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشف شد
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان از کشف تخلف 653 میلیون ریالی در یک دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری توسط بازرسان سازمان صنعت،معدن وتجارت استان خبر داد .

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان از کشف تخلف ۶۵۳ میلیون ریالی در یک دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری توسط بازرسان سازمان صنعت،معدن وتجارت استان خبر داد .

علی اصغر اصغری ضمن بیان مطلب فوق به حضور بموقع و عملکرد موًثر بازرسان این سازمان در بررسی گزارشات دریافتی و شکایات مطروحه تاًکید نمود و حضور بازرسان را عامل بسیار مهم و موًثری در ایجاد فضای امن و آرام در سطح بازار و همچنین ایجاد محیطی نا امن برای متخلفان و سود جویان احتمالی در سطح بازار عنوان نمود.

تخلف ۶۵۳ میلیون ریالی در یک دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشف شد
تخلف ۶۵۳ میلیون ریالی در یک دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشف شد

علی اصغر اصغری افزود، بازرسان این سازمان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین احقاق حقوق شاکیان از هیچگونه تلاشی دریغ نکرده و با تمام توان در چهارچوب قوانین و مقررات با متخلفان احتمالی در عرصه بازار برخورد خواهند نمود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان در ادامه گفت،در همین راستا و در پی دریافت گزارش کتبی یکی از شهروندان گرامی مبنی بر بروز تخلف احتمالی در یکی از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در شهرستان گرگان تیمی از بازرسین بمنظور بررسی و رسیدگی موضوع اعزام شدند.

وی افزود، پس از بازرسیهای بعمل آمده و بررسی مدارک و مستندات موجود توسط بازرسان این سازمان، تخلف عدم ایفای تعهدات ( ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان ) شرکت مورد نظر در ارائه خدمات قانونی و بموقع بلیط پرواز به مقصد مورد نظر محرز و پرونده تخلف این شرکت به مبلغ ۶۵۳ میلیون ریال در حق دولت و شاکی تشکیل و جهت صدور راًی نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید.

معاون بازرسی سازمان همچنان با تاًکید بر رعایت حقوق شهروندان توسط دفاتر و مراکز خدماتی از تمامی مدیران مربوط خواست تا با رعایت قوانین و مقررات مصوب، دستورالعملهای مربوط را رعایت نموده و در ارائه خدمات مفید و به موقع به مشتریان کوشا باشند.

این مقام مسئول همچنین سامانه تلفنی ۱۲۴ را پل ارتباطی بین شهروندان و بازرسان این سازمان دانست و از تمامی شهروندان محترم در سراسر شهرهای استان خواست تا با مشاهده هر گونه تخلف احتمالی مورد راسریعاً به بازرسان این سازمان گزارش نموده تا سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد.