بارندگی روزهای اخیر استان و وضعیت آبدهی رودخانه ها
بارندگی روزهای اخیر استان و وضعیت آبدهی رودخانه ها
سرپرست دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: طی هشدار سطح قرمز شماره 1 اداره کل هواشناسی گلستان از شنبه شب سوم تا یکشنبه چهارم خرداد سال جاری، وزش باد شدید، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده در استان گلستان پیش بینی شده بود.

سرپرست دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: طی هشدار سطح قرمز شماره ۱ اداره کل هواشناسی گلستان از شنبه شب سوم تا یکشنبه چهارم خرداد سال جاری، وزش باد شدید، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده در استان گلستان پیش بینی شده بود.

فراز جو اظهار داشت: لذا آمار و اطلاعات ایستگاه های باران سنجی و آب سنجی شرکت آب منطقه ای گلستان، نشان می دهند، از یکشنبه ۴ خرداد تا صبح سه شنبه ۶ خرداد ۹۹، در ایستگاه های باران سنجی شصت کلاته حدود ۲۲ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

وی افزود: در حوضه آبریز گرگانرود نیز در ایستگاه باران سنجی نوده خاندوز حدود ۱۱ میلیمتر و در در حوضه آبریز خلیج گرگان در ایستگاه باران سنجی وطنا حدود ۱۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده است. 

بارندگی روزهای اخیر استان و وضعیت آبدهی رودخانه ها
بارندگی روزهای اخیر استان و وضعیت آبدهی رودخانه ها

مهندس فرازجو افزود : حوضه آبریز قره سو – ایستگاه آب سنجی سیاه آب در صبح ۶ خرداد۹۹ دارای آبدهی حدود ۶/۰ متر مکعب بر ثانیه می باشد و در حوضه آبریز گرگانرود – ایستگاه هیدرومتری قزاقلی در بالادست سد وشمگیر نیز  آبدهی حدود ۱۵ متر مکعب بر ثانیه اعلام شده است.