الزام در تلاش و کوشش برای پایداری درآمد عمومی
الزام در تلاش و کوشش برای پایداری درآمد عمومی
به گزارش بازار کسب کار آنلاین،جلسه کارگروه ستاد درآمد استان با حضور عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان و طبرسا مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان تشکیل گردید.هدف از تشکیل این جلسه،پیگیری امورات درآمدی و پیگیری وصول و تعهد درآمد می باشد.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین،جلسه کارگروه ستاد درآمد استان با حضور عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان و طبرسا مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان تشکیل گردید.هدف از تشکیل این جلسه،پیگیری امورات درآمدی و پیگیری وصول و تعهد درآمد می باشد.

قدرت اله عابدی رئیس سازمان در این جلسه اظهار داشت:به طور جدی پیگیری گردد که در لایحه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پیشنهادات سازنده ای ارائه دهیم تا در تحقق وصول درآمدها الزاماتی تعریف گردد.

وی خاطرنشان کرد:از بعد وصول درآمد استان گلستان،نسبت به سایر نقاط کشور،در شرایط مطلوبی می باشیم و امیدواریم در پایان سال تحقق ۱۰۰ درصدی اتفاق افتد. عابدی رئیس سازمان در این جلسه به موضوع فرار مالیاتی به صورت گسترده و مفصل پرداخت و افزود:تلاش نماییم اقدامات و بررسی های لازم در خصوص پرداخت مالیاتی و فرار مالیاتی که به نوعی طفره رفتن از پرداخت مالیات می باشد را در بازبینی تصمیمات اقتصادی لحاظ نماییم و به نوعی آسیب شناسی نماییم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان خاطرنشان کرد:از ظرفیت قانون در برخی موارد استفاده گردد و برآسیب شناسی عدم تحقق درآمدها در برخی دستگاه های استان تاکید نمود.

عابدی رئیس سازمان اظهار داشت:تلاش و کوشش برای پایداری درآمد عمومی و استفاده از ابزار پیش بینی،ضرورت و الزام است و در حوزه نیروی انتظامی نیز پیشنهاداتی منظور گردد و در کمیسیون سران قوا لحاظ شود.

عابدی گفت :با همفکری و همکاری و خرد جمعی در برطرف کردن مشکلات استان و با شیوه ای جدید،مازاد درآمدهای استان را اداره و سازماندهی نموده و با همه توان و با استفاده از پتانسیل و ظرفیت های موجود،تلاش نماییم بار سنگینی را از دوش دولت برداریم.در این جلسه مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان به تشریح جامع و مفصلی از ارائه گزارش عملکرد درآمدهای عمومی و وصولی استان گلستان،پیش بینی مصوب عملکرد درآمدهای استانی،درآمد مصوب و عملکرد استان،ردیف های درآمدی،منابع درآمدی،درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ۷ ماهه سال،عملکرد وصولی مالیات،ترکیب وصولی درآمدهای مالیاتی،وصولی هفت ماهه اول سال،گزارش مصوب و وصولی دستگاه های اجرایی در هفت ماهه اول سال به تفکیک ردیف درآمدی به شیوه ای مفصل و جامع پرداخت.در ادامه جلسه وضعیت تحقق و عدم تحقق دستگاه های اجرایی استان گلستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

  • نویسنده : نرگس حسین زاده
  • منبع خبر : بازار کسب کار آنلاین