مراکزدولتی وغیردولتی تحت نظربهزیستی درگرگان نیازمند توجه مسئولین
مراکزدولتی وغیردولتی تحت نظربهزیستی درگرگان نیازمند توجه مسئولین
محمد شایسته در نشست تخصصی معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی گلستان با مدیریت و کارکنان حوزه اجتماعی گرگان اظهار کرد: در بخش دولتی و غیر دولتی گرگان ۱۵ مرکز در گرگان است که از این بین، ۱۱ مرکز غیر دولتی و چهار مرکز دولتی است.

مدیر بهزیستی گرگان گفت: مراکز دولتی و غیر دولتی تحت نظر بهزیستی در گرگان نیازمند توجه مسئولین هستند تا بتوانند به بهترین نحو کار خود را انجام دهند.

مراکزدولتی وغیردولتی تحت نظربهزیستی درگرگان نیازمند توجه مسئولین

محمد شایسته در نشست تخصصی معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی گلستان با مدیریت و کارکنان حوزه اجتماعی گرگان اظهار کرد: در بخش دولتی و غیر دولتی گرگان ۱۵ مرکز در گرگان است که از این بین، ۱۱ مرکز غیر دولتی و چهار مرکز دولتی است.

وی افزود: در حاضر نزیک به ۴۰ نفر در حوزه اجتماعی شهرستان در ستاد و مراکز دولتی دفتر آسیب ها مشغول به فعالیت هستند که خوشبختانه در حوزه اجتماعی نیروهای توانمندی وجود دارد که اکثرا روانشناس و مداخله گر هستند، وجود دارند.
شایست با اشاره به حوزه زنان سرپرست خانوار گفت: در این حوزه تلاش کرده ایم تا با رویکرد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و تقویت گروه‌های همیار قدم برداریم و البته نیازمند تقویت نیروی انسانی در این حوزه هستیم تا با قوت بیشتری در این حوزه کار کنیم.
وی ادامه داد: بحث کاهش و ساماندهی پرونده‌ها در مراکز مثبت زندگی از دیگر برنامه های ما است که با کمک کارشناسان تلاش می کنیم تا مراکزی که زیر ۵۰ پرونده زنان دارند را بتوانیم با پرونده توانبخشی جابه جا کنیم.
مدیر بهزیستی گرگان با بیان اینکه مراکز شبه خانواده نیازمند تعامل و هم افزایی بیشتری است، ابراز کرد: به دلیل حساسیت هایی که به دلیل کار با کودکان در این مراکز وجود دارد، باید توجه بیشتری به آنها شود.
وی اضافه کرد: ظرفیت مراکز شبه خانواده افزایش یابد لذا این امر بر اساس نیاز سنجی های لازم صورت گیرد تا مراکز جدید ایجاد شود تا کودکانی که شناسایی می شوند را بتوانیم ساماندهی کنیم.
وی با اشاره به موضوع آموزش مربیان مراکز بیان کرد: ارائه آموزش های تخصصی برای مربیان دفتر آسیب، مددکاران و روانشناسان از الویت‌هایی است که انتظار داریم تا به آن توجه شود.