پایش زندانیان خراسان‌شمالی با پابند الکترونیکی
پایش زندانیان خراسان‌شمالی با پابند الکترونیکی
عبدالرحیم گرجی در این خصوص اظهار داشت: هم اینک قضات استان از اجرای طرح پابند استقبال می کنند که این مهم بسیار کمک کننده است تا سرپرست خانوار از همسر و فرزندان دور نباشد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر پایش ۹۷ زندانی آزاد شده با پابند الکترونیکی می‌باشد که این خطه از استان‌های پیشرو در اجرای این طرح محسوب می‌شود.

پایش زندانیان خراسان‌شمالی با پابند الکترونیکی

عبدالرحیم گرجی در این خصوص اظهار داشت: هم اینک قضات استان از اجرای طرح پابند استقبال می کنند که این مهم بسیار کمک کننده است تا سرپرست خانوار از همسر و فرزندان دور نباشد.

وی گفت: اجرای طرح پابند الکترونیکی، صرفنظر از ایجاد تغییرات در سبک، نوع و کیفیت اجرای نظارت‌های لازم بر زندانیان، مزایای فراوانی برای فرد زندانی و خانواده وی دارد.
گرجی ادامه داد: تنها با هدف کاهش جمعیت کیفری استفاده از پابند الکترونیکی نیست چرا که در برخی جرائم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سرزده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد که با اجرای این طرح زندانیان در خارج از زندان تحت نظارت سامانه‌ها قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه طرح مزبور برای محکومان مالی و زندانیان غیرخطرناک اجرا می شود، افزود: محدوده تردد مددجویان زیر پوشش این طرح توسط قاضی تعیین می شود و حتی این افراد در مقاطعی می توانند از مرخصی نیز برخوردار شده و محدودیت آنان برای حضور در محدوده خاص برداشته شود.
وی گفت: از طرفی اعمال مراقبت‌های الکترونیک این پابندها در فضای فیزیکی خارج از زندان، می‌تواند باعث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها شده و فرصتی را برای اصلاح رفتار در اختیار این زندانیان قرار دهد.
قضات خراسان شمالی در بازید از زندان ها در کشور اول شدند
مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان شمالی گفت: خوشبختانه قضات این استان مسایل و مشکلات زندانیان را از نزدیک مورد بررسی و پایش از زندان‌ها نیز را به صورت مداوم سرکشی و بازدید قرار می دهند که این امر در رفع دغدغه مددجویان و خانواده‌های آنان بسیار کمک کننده است.
گرجی با اشاره به اینکه قضات در داخل زندان ها پرونده مددجویان را مورد پیگیری قرار خواهند داد افزود: با بازدید قضات از زندان ها رفع مسایل و مشکلات مددجویان شتاب بیشتری گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح گروه جهادی در داخل زندان‌ها نیز تاکید کرد و اظهار داشت: اعلام آمادگی کارکنان این مجموعه و ۳۰ نفر از قضات و کارکنان‌شان به صورت گروه جهادی برای رفع مشکلات مددجویان کرده‌اند که در غیر وقت اداری فعالیت خواهند داشت.
گرجی افزود: در این گروه جهادی خدمات مختلفی از جمله پزشکی، روان شناسی،حقوقی و سایر به مددجویان ارایه داده می شود و این گروه تلاش می کند تا خانواده زندانی با کمترین مشکل دورانی که سرپرست در خانواده حضور ندارد را بگذراند.
براساس آمارها، شمار زندانیان استان نسبت به میانگین کشور ۲۳ درصد کمتر است که براین اساس به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۹۵ نفر در زندان‌های این خطه هستند.
میانگین جمعیت زندانی در کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۵۳ نفر زندانی است.
هم اکنون حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر در زندان های استان محبوس هستند، این استان دارای سه زندان و یک کانون اصلاح تربیت است.
۹۷ درصد زندانیان استان مرد و سه درصد زن هستند که ۶۹ درصد از مددجویان متاهل هستند، ۷۱ درصد زندانیان استان بین ۲۶ نا ۴۵ سال سن دارند، بخش زیادی از نیروی کار در زندان ها محبوس هستند.