رسانه‌ها نقش مهمی در بازسازی ساختارانقلاب فرهنگی دارند
رسانه‌ها نقش مهمی در بازسازی ساختارانقلاب فرهنگی دارند
به گزارش خبرنگار بازار کسب وکار عباس محمدیان اظهارداشت: به دلایل بسیاری، امروز دشمنان دیگر توانایی حمله نظامی به ایران را ندارند ولی تلفات بسیاری در شبیخون فرهنگی و جنگ نرم وارد کرده اند.

رییس سازمان بسیج رسانه کشور گفت: رسانه ها به عنوان مدافعان فرهنگ کشور در بازسازی ساختار انقلاب فرهنگی در مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمنان نقش مهمی ایفا می کنند.

رسانه‌ها نقش مهمی در بازسازی ساختارانقلاب فرهنگی دارند
رسانه‌ها نقش مهمی در بازسازی ساختارانقلاب فرهنگی دارند
رسانه‌ها نقش مهمی در بازسازی ساختارانقلاب فرهنگی دارند

به گزارش خبرنگار بازار کسب وکار عباس محمدیان اظهارداشت: به دلایل بسیاری، امروز دشمنان دیگر توانایی حمله نظامی به ایران را ندارند ولی تلفات بسیاری در شبیخون فرهنگی و جنگ نرم وارد کرده اند.

وی گفت: کشور در برابر جنگ فرهنگی دشمنان، مدیران و مسئولان در عرصه نقش آفرینی از رسانه ها به عنوان مدافعان فرهنگ غفلت نکنند و برای بازسازی انقلاب فرهنگی نگاه ویژه‌ای به اصحاب رسانه داشته باشند.

وی افزود: هیچ راهی در جنگ نرم، جز همگرایی و همدلی جامعه رسانه وجود ندارد که در این شبیخون فرهنگی جنگ نرم، ایفای نقش کند و سدی مستحکم مقابل ضربه و تلفات فرهنگی بیشتر را بگیرد.

در ادامه رییس سازمان بسیج رسانه کشور گفت : در شرایط بحران اصحاب رسانه روایتگری درست داشته باشند که اگر به این فتح الفتوح بی توجهی رخ دهد دشمنان روایت های اشتباه خود را منتقل می کنند.

محمدیان در ادامه با اشاره به عدالت فرهنگی خاطرنشان کرد: باید در حوزه عدالت، رسانه‌ها مطالبه گر باشند، شاید در اجرای عدالت مستقیم اصحاب رسانه دخیل نبوده ولیکن برای جلوگیری از بیراهه رفتن مدیران، بیدارکننده هستند.

وی تاکید کرد: باید عدالت فرهنگی شامل حال همه سنین و افراد مختلف باشد و اگر در دنیای امروز یک بعدی به جامعه فرهنگی نگریسته شود به یقین این عدالت به بیراهه خواهد رفت.

وی تصریح کرد: همچنین رسانه‌ها نقش ویژه‌ای در توسعه شهر، استان، کشور و منطقه دارند و مظهر تحولات هستند و هر آنچه که امروز دم از توسعه می زند باید پیوست رسانه‌ای داشته باشد.

طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ گلستان ، یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت متشکل از اقوام و مذاهب مختلف در ۳۴ نقطه شهری و هزار و ۷۵ روستا دارد و در این استان شمالی ۱۶۵ نماینده نشریه سراسری فعال، ۴۲ پایگاه خبری، ۱۳۶ دفتر رسانه ای شامل خبرگزاری، نشریه چاپی و الکترونیکی مشغول فعالیت هستند.

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری