در انتظار رانندگان حمل و نقل عمومی مسافر
در انتظار رانندگان حمل و نقل عمومی مسافر
رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از اعطای تسهیلات 6 میلیون تومانی به رانندگان حمل و نقل عمومی مسافر خبرداد و گفت: رانندگان برای ثبت نام جهت دریافت این تسهیلات براساس پیامک ارسال شده به راننده پیگیری نمایند.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از اعطای تسهیلات ۶ میلیون تومانی به رانندگان حمل و نقل عمومی مسافر خبرداد و گفت: رانندگان برای ثبت نام جهت دریافت این تسهیلات براساس پیامک ارسال شده به راننده پیگیری نمایند.

در انتظار رانندگان حمل و نقل عمومی مسافر
در انتظار رانندگان حمل و نقل عمومی مسافر

“قربانعلی روحی” افزود: این تسهیلات به رانندگانی تعلق می گیرد که دارای کد بیمه فعال بوده و از مزایای بیمه بیکاری استفاده نکرده باشند،تسهیلات فوق با سود۱۲درصد،بازپرداخت۲۴ماه و دوره تنفس۴ماهه می باشد.
در استان گلستان ۳۱۸۹ راننده در بخش حمل و نقل عمومی مسافر درحال فعالیت هستند.