آخرین گزارش از حوادث چهارشنبه‌سوری در گرگان
آخرین گزارش از حوادث چهارشنبه‌سوری در گرگان
متاسفانه هر چند با توجه به درخواست های مکرر و فرهنگ سازی های گسترده از سوی سازمان های امدادی بویژه آتش نشانی بر نحوه برگزاری صحیح و بدون خطر آیین چهارشنبه سوری باز هم شاهد حوادث تلخ اینروز هستیم.

موسی الرضا صفری ریاست آتش نشانی گرگان در آخرین گزارش خود از حوادث چهار شنبه سوری در شهر گرگان اعلام کرد ۴۶ مورد عملیات مربوط به این شب در نقاط مختلف گرگان انجام شد .

آخرین گزارش از حوادث چهارشنبه‌سوری در گرگان

متاسفانه هر چند با توجه به درخواست های مکرر و فرهنگ سازی های گسترده از سوی سازمان های امدادی بویژه آتش نشانی بر نحوه برگزاری صحیح و بدون خطر آیین چهارشنبه سوری باز هم شاهد حوادث تلخ اینروز هستیم، موسی الرضا صفری ریاست آتش نشانی گرگان در آخرین گزارش خود از حوادث چهار شنبه سوری در شهر گرگان اعلام کرد ۴۶ مورد عملیات مربوط به این شب در نقاط مختلف گرگان انجام شد .


ایشان افزود : از ابتدا روز سه شنبه تا پایان روز در ساعت ۲۴ تعداد ۷ ایستگاه عملیاتی که در هر ایستگاه دو اکیپ و علاوه بر آن ۶ اکیپ اطفائی سیار آتش نشانی که در مجموع ۲۰ تیم عملیاتی اطفائی و امدادی با تجهیزات کامل در سطح شهر مستقر و با اعلام سامانه ۱۲۵ به محل حوادث مختلف اعزام شده اند.


وی اظهار داشت : بیشترین عملیات شب گذشته آتش دادن عمدی لاستیک و ضایعات در خیابانها بوده که بدلیل گستردگی حریق و احتمال سرایت حریق به خودروها ، منازل و اماکن و تماسهای فراوان با سامانه ۱۲۵ تیمهای عملیاتی به محل حادثه اعزام و اقدام به اطفاء حریق نمودند و متاسفانه به ۲ دستگاه از خودروهای عملیاتی با سنگ و مواد منفجره خسارات وارد شد .