از مجوزهای وزارت ارشاد انقلابی همه نهادها حمایت کنند
از مجوزهای وزارت ارشاد انقلابی همه نهادها حمایت کنند
به گزارش خبرنگار بازار کسب کار از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ‌و ارشاد اسلامی، سید محمد هاشمی، گفت:قانون برای مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف و اختیاراتی تعیین کرده است که یکی از آنها، مسئله صدور مجوزها در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه و مسائلی از قبیل کنسرت‌ها، فیلمهایی سینمایی و کتاب‌ها است.

معاون حقوقی و امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی لغو مجوز کنسرت‌ها از سوی برخی دستگاه ها گفت: همه نهادها از مجوزهای وزارت ارشاد انقلابی حمایت کنند؛ زیرا مطابق قانون مرجع بررسی، تشخیص و صدور مجوزهای مختلف فرهنگی این وزارت خانه است.

از مجوزهای وزارت ارشاد انقلابی همه نهادها حمایت کنند

به گزارش خبرنگار بازار کسب کار از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ‌و ارشاد اسلامی، سید محمد هاشمی، گفت:قانون برای مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف و اختیاراتی تعیین کرده است که یکی از آنها، مسئله صدور مجوزها در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه و مسائلی از قبیل کنسرت‌ها، فیلمهایی سینمایی و کتاب‌ها است.

وی افزود: بررسی های ما جهت صدور مجوزها در وزارت ارشاد بر سه اصل مهم متکی است. اصل اول، رعایت همه جانبه قانون و طی مسیرهای پیش بینی شده در قانون جهت اخذ مجوزها است. اصل دوم، حفظ و تعمیق باورها و ارزش های دینی و انقلابی است. ما به عنوان مجموعه وزارت فرهنگ، حتماً بدون هیچ لکنتی پاسدار ارزش های دینی، انقلابی و ملی هستیم. اصل سوم، حفظ نشاط اجتماعی است که باید مبتنی بر دو اصل قبل در دستور کار وزارت ارشاد قرار بگیرد.
هاشمی ادامه داد: وقتی مجوزی در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مرجع ذی صلاح با دقت به اصول سه گانه فوق صادر می شود، انتظار داریم که همه ی نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی ،همه و همه به قانون احترام بگذارند و از تصمیمات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت و پشتیبانی کنند.
سید محمد هاشمی با تاکید بر اینکه همه ارکان وزارت فرهنگ، امروز انقلابی است تاکید کرد: لازم است همه بدانند، در اقدامات مجموعه وزارت ارشاد دقت های دینی، انقلابی و قانونی انجام می گیرد.