تناسب آرد و نان استان گلستان سنجیده شد
تناسب آرد و نان استان گلستان سنجیده شد
حسینی گفت: شهرهای هدف در این طرح، گرگان، آق قلا، بندر ترکمن، خانببین، دلند، مینودشت، گنبد، گالیکش بودند و طی آن بیش از 130 نانوایی مورد بازدید قرار گرفت و بیش از 110 نمونه نیز در این بازرسی ها اخذ شد تا تناسب آرد مصرفی با نان تولیدی و نیز شاخص های دیگر حاکی از کیفیت نان در آنها مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل استاندارد گلستان از اجرای طرح تناسب آرد و نان در استان گلستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار بازار کسب کار سیدمهدی حسینی اظهار داشت: این طرح که توسط اداره کل استاندارد با همکاری اتحادیه خبازان استان صورت گرفت؛ از نیمه اردیبهشت آغاز شد و به مدت ۱۰ روز ادامه یافت.

تناسب آرد و نان استان گلستان سنجیده شد

حسینی گفت: شهرهای هدف در این طرح، گرگان، آق قلا، بندر ترکمن، خانببین، دلند، مینودشت، گنبد، گالیکش بودند و طی آن بیش از ۱۳۰ نانوایی مورد بازدید قرار گرفت و بیش از ۱۱۰ نمونه نیز در این بازرسی ها اخذ شد تا تناسب آرد مصرفی با نان تولیدی و نیز شاخص های دیگر حاکی از کیفیت نان در آنها مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر شورای استاندارد گلستان یکی از اهداف این طرح را بررسی تناسب آرد مصرفی با نوع نان تولید شده در نانوایی طبق استاندارد ملی شماره ۱۰۳ دانست و گفت: طبق استاندارد ملی، ۸ نوع آرد داریم که هر کدام مصرف خاص خود را دارد و به طور مثال آرد بربری باید برای پخت نان بربری و آرد سنگک برای پخت نان سنگک استفاده شود.
حسینی در ادامه، دیگر اهداف اجرای این طرح را برشمرد و گفت: نمونه برداری از آردهای موجود در نانوایی ها و آزمون در اداره کل و بررسی نتایج؛ ارزیابی نوع سبوس مورد استفاده به عنوان سبوس زیر چانه و چگونگی اختلاط سبوس با خمیر نان؛ ارزیابی اعتبار علامت استاندارد و وضعیت کیفی نمک های مورد استفاده در نان؛ بررسی استفاده از افزودنی هایی مانند جوش شیرین و بلانکیت در حین بازرسی مخصوصا برای نان های لواش؛ بررسی دستگاه های پخت نان از نظر استاندارد بودن و نوع حرارت (مستقیم و غیر مستقیم)؛ بررسی ترازروهای مورد استفاده از نظر کالیبره بودن؛ بررسی وضعیت کلی بهداشتی نانوایی؛ میزان رضایت نانوایان از آرد های مختلف مورد استفاده و بررسی کیفیت پخت نان از نظر ظاهر و بافت؛ از دیگر اهداف این طرح بود.
مدیرکل استاندارد گلستان در ادامه افزود: به طور کلی با انجام این طرح، کیفیت آرد و وضعیت نانوایی های استان مورد ارزیابی قرار می گیرد و یکی از مهمترین ابزارهایی است که اداره کل استاندارد استان جهت حفظ امنیت غذایی جامعه و رضایت مصرف کنندگان محترم استان در اختیار دارد.
وی در خصوص نتایج بررسی ها گفت: نمونه های اخذ شده با دیگر نهادهای ذیربط نظیر شورای آرد و نان استان بررسی و نتایج آزمون، متعاقبا اعلام می شود.