مدیریت اضطراری بار در شرایط پیک تابستان
مدیریت اضطراری بار در شرایط پیک تابستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب کار از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان؛ سید احمد موسوی با بیان این مطلب افزود: با همت و تلاش همکاران بهره برداری شرکت توزیع برق استان و با استفاده از خط گرم داخلی و ظرفیت پیمانکاران خط گرم، تعداد ۱۵ دستگاه کلید هوشمند کنترل پذیر از راه دور با برگزاری مانور سراسری استانی در روز پنج شنبه نصب و بهره برداری گردید.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت :باتوجه به تاکید شرکت توانیر جهت کنترل پذیری فیدرهای فشار متوسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به منظور مدیریت اضطراری بار در شرایط پیک تابستان ،کلید های هوشمند کنترل پذیر از راه دور در شهرستانهای گرگان، آق قلا، بندرگز، کردکوی، رامیان، گنبد و کلاله نصب و بهره برداری گردید.

مدیریت اضطراری بار در شرایط پیک تابستان در گلستان

به گزارش خبرنگار بازار کسب کار از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان؛ سید احمد موسوی با بیان این مطلب افزود: با همت و تلاش همکاران بهره برداری شرکت توزیع برق استان و با استفاده از خط گرم داخلی و ظرفیت پیمانکاران خط گرم، تعداد ۱۵ دستگاه کلید هوشمند کنترل پذیر از راه دور با برگزاری مانور سراسری استانی در روز پنج شنبه نصب و بهره برداری گردید.

وی افزود :پیک مصرف برق در گلستان در سال ۱۴۰۰ برابر یک هزار ۵۴۶مگاوات بوده که امسال مردم با همراهی کردن و مدیریت کردن مصرفشان بتوانیم انرژی مورد انتظار آنها را فراهم کنیم.
استان گلستان بیش از۷۹۲ هزار مشترک دارد که بیش از ۸۲ درصد آن را مشترکین خانگی تشکیل می دهد.