تمدیدمهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره رسانه‌ای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
تمدیدمهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره رسانه‌ای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
لازم به ذکر است تاکنون قریب به صد اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال گردیده است که بیشتر آثار در حوزه مکتوبات بوده و انتظار می رود در حوزه چند رسانه ای نیز اصحاب رسانه استان استقبال خوبی در مدت باقی مانده داشته باشند.

مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره رسانه ای ابوذر استان گلستان تا تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ بود و این جشنواره تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه جاری تمدید گردیده است.

تمدیدمهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره رسانه‌ای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
آسیب‌های‌اجتماعی پدیده‌ای واقعی و قابل کنترل هستند

لازم به ذکر است تاکنون قریب به صد اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال گردیده است که بیشتر آثار در حوزه مکتوبات بوده و انتظار می رود در حوزه چند رسانه ای نیز اصحاب رسانه استان استقبال خوبی در مدت باقی مانده داشته باشند.

همچنین سایت جشنواره نیز دچار اشکالاتی بوده که از این بابت از همه اصحاب رسانه پوزش می طلبیم و در حال حاضر این مشکل برطرف شده وامکان ارسال از طریق سایت نیز فراهم شده است. ارسال آثار از طریق دبیرخانه جشنواره به شماره ۹۱۱۳۷۳۵۰۷۸ نیز فراهم میباشد

آدرس سایت جشنواره
https://golestan-festival.ir