برای بهسازی سدهای کوچک مخزنی  انحرافی
برای بهسازی سدهای کوچک مخزنی  انحرافی
سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان از پیگیری تخصیص ۲۴ میلیارد تومان اعتبار از ردیف ملی برای بهسازی سدهای کوچک مخزنی و سدهای انحرافی در استان گلستان در سال ۱۳۹۹ از طریق وزارت نیرو خبر داد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان از پیگیری تخصیص ۲۴ میلیارد تومان اعتبار از ردیف ملی برای بهسازی سدهای کوچک مخزنی و سدهای انحرافی در استان گلستان در سال ۱۳۹۹ از طریق وزارت نیرو خبر داد. 

مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: در ردیف بهسازی آببندها و سردهنه های کشاورزی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ، مبلغ ۱۴۰ میلیارد اعتبار در نظر گرفته شده که سهم وزارت نیرو ۷۰ میلیارد تومان است.

مهندس حسینی افزود : با پیگیری شرکت آب منطقه ای گلستان و موافقت شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو ، مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان برای شرکت آب منطقه ای گلستان در نظر گرفته شد و طی نامه مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی وزارت نیرو ، برای ابلاع و تخصیص به رییس امور آب ، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد گردید.

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان گفت : این مرمت و بهسازی ها در ۲۴ سد کوچک مخزنی، سد انحرافی ، کانال انتقال اب و ایستگاه پمپاژ تحت تولیت شرکت آب منطقه ای استان انجام می شود.

وی ادامه داد: این پروژه ها که در صورت تامین اعتبار و تخصیص آنها در سال ۱۳۹۹ اجرایی خواهند شد ، عبارتند از : سد کوچک مخزنی نوده ملک، سد کوچک مخزنی و ایستگاه پمپاژ شاهکوه سفلی ، سد کوچک مخزنی و کانال انتقال آب شموشک و کانال انتقال آب سید میران در شهرستان گرگان ، سد کوچک مخزنی پیرواش در شهرستان آق قلا ، سد انحرافی و کانال انتقال آب بن کوه در شهرستان علی آباد کتول ، سد کوچک مخزنی و کانال بتنی و ایستگاه پمپاژ خان ببین، سد کوچک مخزنی لاله باغ ، سد کوچک مخزنی کلوکن و سد انحرافی قورچای در شهرستان رامیان ، سد کوچک مخزنی و سد انحرافی نوده خاندوز ، سد کوچک مخزنی و ایستگاه پمپاژ وامنان در شهرستان آزادشهر ، سد انحرافی قره تکن ،  سد کوچک مخزنی بی بی شیروان، سد انحرافی ایمر ، ایستگاه پمپاژ سد کوچک مخزنی محمد ایمر ، ایستگاه پمپاژ سد کوچک مخزنی بلوچ آباد و ایستگاه پمپاژ سد کوچک مخزنی هوتن در شهرستان گنبد کاوس ، سد انحرافی بازگیر و سد کوچک مخزنی قره چشمه در شهرستان مینودشت و سد انحرافی بلال و باینال در شهرستان کلاله که در این طرح بهسازی و مرمت می شوند.

برای بهسازی سدهای کوچک مخزنی انحرافی
برای بهسازی سدهای کوچک مخزنی انحرافی

وی هدف از اجرای این طرح را مهار و مدیریت رواناب‌ها توسط سدهای انحرافی ، کاهش هدر رفت آب در کانالها و افزایش ظرفیت و حجم ذخیره‌سازی آب توسط سدهای کوچک مخزنی برای تقویت منابع آب زیرزمینی ، ایجاد امکان بهره‌برداری چندمنظوره اشتغالزا و درآمدزا از سدهای کوچک مخزنی اعم از ذخیره و تأمین آب، پرورش آبزیان ، پرورش پرندگان آبزی ، گردشگری و … با اولویت تامین آب کشاورزی عنوان کرد.