انجمن سیاسی نیست
انجمن سیاسی نیست
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار موسی الرضا رضایی اظهار داشت: مردم باید با قانون حمایت آشنا شوند و آنرا مورد مطالعه قرار دهند تا با حقوق خود آشنا شوند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده گرگان گفت: انجمن سیاسی نیست برای همه اقشار جامعه است و به راحتی می‌شود یقه مدیران را گرفت

وی افزود: متاسفانه جامعه با قانون حقوق خود آشنا نیستند

انجمن سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار موسی الرضا رضایی اظهار داشت: مردم باید با قانون حمایت آشنا شوند و آنرا مورد مطالعه قرار دهند تا با حقوق خود آشنا شوند.

رضایی گفت: اگر ماده اولیه که در گمرگ ذخیره شده به دامدار یا تولید کننده تحویل داده می‌شد شاهد افزایش قیمت‌ها نبودیم.

وی افزود: عدم وجود برنامه عامل افزایش قیمت‌ها است.

وی ادامه داد: با وجود سامانه‌های متعدد رصد کالا متاسفانه هیچگونه نظارتی بر روی آن نیست چرا که اگر ریالی به تعرفه کالای ثبت شده در این سامانه‌ها افزوده شود هیچگونه هشدار و یا تخلف برای ثبت کننده صادر نمی‌شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گرگان گفت: عدم ثبت قیمت‌ها بر روی سامانه های موجود نظارت عامل افزایش قیمت‌هاست چرا که مدیریت و برنامه‌ای برای نظارت وجود ندارد.

وی افزود:برخی اوقات از نخریدن متضرر نخواهیم شد.

موسی الرضا رضایی ادامه داد: ای کاش سامانه‌های رصد کالا در این شرایط به درد جامعه می‌خورد.

رضایی افزود: ما نه عرضه و تقاضا ما درست است و نه قیمت‌گذاری ما درست است.

وی در پایان گفت: واحدهای تولیدی از دو مورد ناراضی هستند مالیات و تامین اجتماعی در هیچ واحدی عامل سومی بجز این دو مورد پیدا نمی‌شود. اولویت نرخ گذاری کالا در استان با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری