نحوه به اشتراک گذاشتن صفحه‌نمایش خود هنگام تماس Skype با ویندوز ۱۰
نحوه به اشتراک گذاشتن صفحه‌نمایش خود هنگام تماس Skype با ویندوز ۱۰

نحوه به اشتراک گذاشتن صفحه‌نمایش خود هنگام تماس Skype با ویندوز ۱۰ ۱٫    Skypeرا بازکنید.۲٫    شخصی را از لیست مخاطبین خود انتخاب کنید.۳٫    برای شروع مکالمه،روی دکمه Video callیا Audio call کلیک کنید. ​ ۴٫    برای رونمایی از اقدامات تماس ، روی رابط اسکایپ (یا صفحه‌نمایش) کلیک کنید.۵٫    در گوشه پایین سمت راست ، روی […]

نحوه به اشتراک گذاشتن صفحه‌نمایش خود هنگام تماس Skype با ویندوز ۱۰

۱٫    Skypeرا بازکنید.
۲٫    شخصی را از لیست مخاطبین خود انتخاب کنید.
۳٫    برای شروع مکالمه،روی دکمه Video callیا Audio call کلیک کنید.

2_32.jpg

۴٫    برای رونمایی از اقدامات تماس ، روی رابط اسکایپ (یا صفحه‌نمایش) کلیک کنید.
۵٫    در گوشه پایین سمت راست ، روی دکمه two square overlapping کلیک کنید.

3_25.jpg

۶٫    اگر از یک تنظیم چند مانیتور استفاده می‌کنید ، صفحه‌نمایش موردنظر برای اشتراک‌گذاری را انتخاب کنید.
۷٫    (اختیاری) سوئیچ ضامن صدای رایانه اشتراک را روشن کنید.
۸٫    روی دکمه  Share screenکلیک کنید.

4_8.jpg