دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شد
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شد

دکتر ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور حکمی، دکتر رضا یزدانی را به عنوان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی منصوب کرد. به گزارش ایسنا، در حکم انتصاب دکتر رضا یزدانی آمده است:  «تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور یکی از مهمترین وظایف معاونت آموزشی محسوب […]

دکتر ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور حکمی، دکتر رضا یزدانی را به عنوان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، در حکم انتصاب دکتر رضا یزدانی آمده است: 

«تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور یکی از مهمترین وظایف معاونت آموزشی محسوب می‌شود.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی منصوب می‌شوید تا با همکاری کلیه اساتید، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع در جهت تحقق اهداف زیر بکوشید:

تلاش در جهت ارتقای سلامت دهان و دندان و پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق بازنگری در برنامه‌های درسی و آموزش‌های رایج دانشکده‌های دندانپزشکی در تمامی مقاطع

کوشش مستمر در جلب همکاری‌های بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تامین هدف فوق

جلب همکاری‌های مؤثر اعضای محترم بوردهای تخصصی و استفاده فراگیر از ظرفیت همه اعضای هیئت علمی دندانپزشکی در ارتقای کیفی آموزش

تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش با همکاری واحدهای ذیربط و برنامه‌ریزی برای تامین نیاز کشور بخصوص در مناطق کمتر برخوردار

تقویت نقش دانشکده‌های دندانپزشکی در ارائه خدمات به جامعه

برنامه‌ریزی در جهت تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشکده‌های دندانپزشکی و نظارت بر ایفای تعهدات دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی دندانپزشکی

ارتقاء کیفی آزمون‌ها، بروزرسانی و کارآمدسازی استانداردهای اعتباربخشی برنامه‌ای و مؤسسه‌ای

کاهش تصدی‌گری و واگذاری امور ستاد به دانشگاه‌ها و واحدهای ذیربط تا حد ممکن

توسعه همکاری‌های بین‌المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی، طراحی کوریکلوم‌های مشترک، شناساندن مدارک دانش‌آموختگان ایرانی در سایر کشورها

بهره‌گیری از خردجمعی و نظر گروه‌های بورد، انجمن‌های مرتبط و اعضای هیات علمی در جهت تقویت انگیزه دستیاران رشته‌های تخصصی

توجه به حوزه آموزش بهداشت دهان و دندان و پیشگیری در بین دانش‌آموزان کشور».

انتهای پیام