افزایش قیمت تخم مرغ در بازار خراسان شمالی
افزایش قیمت تخم مرغ در بازار خراسان شمالی

ایسنا/خراسان شمالی مباشر و توزیع کننده تخم مرغ در خراسان شمالی از افزایش قیمت تخم مرغ در این استان خبر داد. سعید داوری در گفت و گو با ایسنا، صادرات را عامل افزایش قیمت تخم مرغ در بازار عنوان کرد. وی گفـت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ از درب مرغداری ۳۸ تا […]

ایسنا/خراسان شمالی مباشر و توزیع کننده تخم مرغ در خراسان شمالی از افزایش قیمت تخم مرغ در این استان خبر داد.

سعید داوری در گفت و گو با ایسنا، صادرات را عامل افزایش قیمت تخم مرغ در بازار عنوان کرد.

وی گفـت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ از درب مرغداری ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان است.

داوری با اشاره به اینکه در استان با کمبود تخم مرغ مواجه نیستم، افزود: تخم مرغ های مصرفی در این استان از خراسان رضوی تامین می شود.

به گفته وی، فقط یک یا دو واحد تولید تخم مرغ در این استان فعالیت می کند.

داوری با اشاره به اینکه در حال حاضر حتی تولیدکننده با قیمت ۴۰ هزار تومان نیز متحمل ضرر است، ادامه داد: در حال حاضر تولید کننده تخم مرغ در هر کیلوگرم ۱۸ هزار تومان ضرر می دهد.

وی تصریح کرد: در واقع بسیاری از تولیدکنندگان در امر تولید دچار مشکل شده اند و اگر روند به این شکل ادامه یابد بسیاری دست از تولید می کشند و یا واحد تولیدی خود را به اجاره می دهند.

داوری همچنین از کاهش میزان خرید تخم مرغ از سوی مردم این استان خبر داد.

گفتنی است، روزانه حدود ۷ تن تخم مرغ برای تامین نیاز مردم این استان وارد استان می شود و ۲.۵ تا ۳ تن تخم مرغ نیز در این استان به تولید می رسد. میزان نیاز روزانه خراسان شمالی به تخم مرغ ۱۰ تن است.

انتهای پیام