انتصاب سرپرست معاونت روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
انتصاب سرپرست معاونت روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی

ایسنا/خراسان شمالی سرپرست معاونت روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی منصوب شد. به گزارش ایسنا، با حکم دکتر صفرنژاد معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی، سید یحیی هاشمی نژاد بعنوان سرپرست معاونت روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی منصوب شد. گفتنی است پیش از این، […]

ایسنا/خراسان شمالی سرپرست معاونت روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی منصوب شد.

به گزارش ایسنا، با حکم دکتر صفرنژاد معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی، سید یحیی هاشمی نژاد بعنوان سرپرست معاونت روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی منصوب شد.

گفتنی است پیش از این، حامد مسعودی فر عهده دار این مسئولیت بود.

انتهای پیام