درحال اجرا پروژه ملی راههای گلستان در بخش ابنیه فنی
درحال اجرا پروژه ملی راههای گلستان در بخش ابنیه فنی
رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: 55 پروژه عمرانی باحدود 160 میلیارد ریال اعتبار مصوب ملی در بخش احداث و بازسازی پل های بزرگ و ابنیه فنی راههای استان که در سیلاب سال گذشته آسیب دیدند،در حال اجراست.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: ۵۵ پروژه عمرانی باحدود ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب ملی در بخش احداث و بازسازی پل های بزرگ و ابنیه فنی راههای استان که در سیلاب سال گذشته آسیب دیدند،در حال اجراست.

“ابوطالب جلینی کرد” روز یکشنبه در افزود: این پروژه ها در ۱۹ محور ارتباطی استان اجرا شده و در حال حاضر بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با اظهاراینکه مساعد بودن شرایط جوی و تامین بموقع اعتبارات نقش مهمی در بهره برداری بهنگام آنها دارد، افزود: تاکنون بیش از ۱۲۵ میلیارد ریال از اعتبارات مصوب این پروژه ها تخصیص یافته است.

استان گلستان بالغ بر ۵ هزارکیلومتر انواع راهها را دارد.