آغاز طرح پزشک خانواده شهری از ابتدای اردیبهشت ماه در خراسان شمالی
آغاز طرح پزشک خانواده شهری از ابتدای اردیبهشت ماه در خراسان شمالی

ایسنا/خراسان شمالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از اجرای طرح پزشکی خانواده شهری در استان از اول اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور در شهرستان مانه و سملقان اجرایی شده است. دکتر جواد شاهین فر در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه زیرساخت های اجرای […]

ایسنا/خراسان شمالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از اجرای طرح پزشکی خانواده شهری در استان از اول اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور در شهرستان مانه و سملقان اجرایی شده است.

دکتر جواد شاهین فر در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه زیرساخت های اجرای طرح در استان فراهم شده است، اظهار کرد: این طرح در راستای ایجاد پوشش همگانی و عدالت در سلامت استان، ارائه خدمات سلامت فراگیر با رویکرد تقدم پیشگیری بر درمان و توجه به اولویت های جامعه در این حوزه اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده منجر به تحقق و اجرای نظام ارجاع می شود، اضافه کرد: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ۳ سطح خدماتی تعریف شده که افراد در سطح یک، مشمول انواع مراقبت ها، چه پیشگیرانه و چه درمانی که توسط تیم سلامت با مسئولیت پزشک خانواده است، می‌شوند.

شاهین فر با بیان اینکه خدمات پزشکی خانواده شامل تمام خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که این خدمات در نظام سلامت در سه سطح ارائه می شود، اضافه کرد: بر اساس سطح بندی خدمات، سطح یک خدمات به عنوان پایگاه پزشکی خانواده، در تمام مراکز خدمات جامع سلامت واحدهای تابعه ارائه می شود و شهروند در سطح اول برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی باید به این پایگاه ها و مراکز مراجعه کنند.

وی افزود: مراکز خدمات جامع سلامت شهری، مجری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است که به طور معمول در جایی نزدیک به محل زندگی مردم (جمعیت تحت پوشش) قرار دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سطح دو، واحدی تخصصی در نظام سلامت که خدمات درمانی و توانبخشی تخصصی سرپایی یا بستری را در اختیار ارجاع‌شدگان از سطح یک قرار می‌دهد و سپس پزشک خانواده‌ ارجاع کننده را از نتیجه کار خویش مطلع می‌سازد، ادامه داد: خدمات تخصصی سرپایی، خدمات بستری، تجویز دارو و دیگر خدمات پزشکی و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک از فعالیت‌های این سطح است.

وی خدمات سطح سه در اجرای پزشکی خانواده را نیز برشمرد و گفت: این سطح شامل خدمات درمانی و توانبخشی فوق تخصصی سرپایی یا بستری، تأمین دارو و دیگر اقلام پزشکی و خدمات پاراکلینیکی است که بازخورد خدمات این سطح در اختیار سطح ارجاع‌کننده و پزشک خانواده وی قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: در هر شهری که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اجرا می شود هریک از افراد تحت پوشش یکی از بیمه های پایه، حق دارند پس از فراخوان عمومی که متعاقبا اعلام می شود یکی از پزشکان خانواده مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی را به عنوان پزشک خانواده خود انتخاب کنند و سرپرست خانواده می تواند تا دوبار در سال نظر خود را تغییر دهد و پزشک خانواده خود را عوض کند.

وی یادآوری کرد: در برنامه پزشک خانواده، فرانشیز دارو و ویزیت پزشک خانواده و تیم سلامت سطح یک رایگان خواهد بود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهداف اجرای این طرح را نیز برشمرد و گفت: ارتقای سطح سلامت جامعه، افزایش دسترسی عادلانه مردم، بهره‌مندی از خدمات سلامت فعال و باکیفیت، حفاظت مالی از مردم در پرداخت‌ هزینه‌های سلامت، افزایش فرزندآوری و حفظ جوانی جمعیت و افزایش امید به زندگی و کاهش بار بیماری‌ها از جمله اهداف و نتایج مثبت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: زیرساخت های اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع الکترونیک در جلسات متعدد و با پیگیری های مستمر فراهم شده است.

انتهای پیام