۲۷خدمت الکترونیک از طریق دفاتر پستی
۲۷خدمت الکترونیک از طریق دفاتر پستی
سرپرست دفتر فناوری اطلاعات وتوسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با هدف بررسی عملکرد ارائه خدمات شرکت به شهروندان از طریق دفاتر پیشخوان دولت، بازدید میدانی از دفاتر منتخب در شهرهای گرگان و آق قلا صورت گرفت.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات وتوسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با هدف بررسی عملکرد ارائه خدمات شرکت به شهروندان از طریق دفاتر پیشخوان دولت، بازدید میدانی از دفاتر منتخب در شهرهای گرگان و آق قلا صورت گرفت. 

مهندس اسماعیل گرزین با بیان اینکه از تعداد ۹۹ خدمت مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور برای شرکت های آب منطقه ای ، تعداد ۵۰ خدمت، الکترونیکی شده است، افزود: تعداد ۲۷ خدمت به صورت الکترونیک از طریق دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان منتخب به متقاضیان محترم استان ارائه می شود وتوسعه آن در دست پیگیری است.

وی افزود: به منظور بررسی عملکرد ارائه خدمت به شهروندان از طریق دفاتر پیشخوان دولت، با حضور مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت ، نماینده اداره کل پست استان و تعدادی از کارشناسان ذیربط، از دفاتر پیشخوان منتخب بازدید و مشکلات موجود احصاء و مقرر شد اقدامات لازم به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات ورضایت مندی ارباب رجوع صورت پذیرد.